Minoritetsspråkspriset 2022 tilldelas Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Dövas Riksförbund får årets minoritetsspråkspris för sin långa och breda kamp för att stärka det svenska teckenspråkets ställning.

Minoritetsspråkspriset uppmärksammar goda insatser i arbetet med minoritetsspråk i Sverige och uppmuntrar till fortsatt arbete. Utmärkelsen går till en person, kommun, förening, organisation eller liknande. Sveriges Dövas Riksförbund får utmärkelsen bland annat för sitt arbete med språklig tillgänglighet för döva och för att ha initierat forskning om svenskt teckenspråk, en viktig faktor vid erkännandet av det svenska teckenspråket. Genom EU och FN har förbundet även bidragit till att stärka andra länders teckenspråk.

Juryns motivering:

Sveriges Dövas Riksförbund har i 100 år arbetat för erkännande av svenskt teckenspråk som språk och som redskap för lärande. Organisationen arbetar brett med att stärka det svenska teckenspråkets ställning och med tillgänglighetsfrågor för teckenspråkiga, såväl nationellt som internationellt.

Minoritetsspråkspriset delades ut den 11 maj 2022 på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS