Jämställdhetsmyndigheten återkallar bidrag till Internationella romska och resande kvinnocenter (IRRK)

BIld av Alexandra Haynak från Pixabay

Jämställdhetsmyndigheten har beslutat att Internationella romska och resande kvinnocentrum (IRRK) att återlämna 620 942 kronor. Jämställdhetsmyndigheten fann brister i IRRK:s rapportering och användning av medel.

Källa: jamstalldhetsmydigheten.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Jämställdhetsmyndigheten har beslutat att organisationen Internationella romska och resande kvinnocenter (IRRK) ska återbetala totalt 620 942 kronor. Det är pengar som har betalats ut som statsbidrag för 2023.

IRRK beviljades organisationsbidrag i december 2022. Jämställdhetsmyndigheten har konstaterat att det finns tydliga och graverande brister i hur IRRK har hanterat bidraget. Merparten av de beviljade medlen har IKRR inte redovisat på ett tillfredsställande vis. Efter en granskning beslutar Jämställdhetsmyndigheten därför att återkräva det utbetalade beloppet och neka organisationen bidrag för 2024.

Bakgrunden är ett beslut av Socialstyrelsen i november 2023, där det framgår att det finns ett samband mellan IKRR och organisationen Romska och resande kvinnors jour. Socialstyrelsen beslutade att Romska och resande kvinnors jour skulle återbetala ett statsbidrag gällande skyddade boenden. Jämställdhetsmyndigheten noterade bland annat att det skett transaktioner mellan föreningarna och att de hade samma revisor samt firmatecknare.

Förordning styr vad medel ska användas till

Jämställdhetsmyndigheten bedömer därför att föreningen inte har visat upp de underlag som behövs för granskningen av redovisningen i den utsträckning som krävs i regelverket. Regeringens förordning som styr statsbidraget för flickors och kvinnors organisering beskriver tydligt vad medlen ska användas till, men Jämställdhetsmyndigheten bedömer att IRRK inte visat att de använt bidraget för verksamhetsåret 2023 i enlighet med det ändamål som det beviljats för.

Internationella romska och resande kvinnocenter har tagit del av granskningen, och meddelat att organisationen nu förändrar sina bokföringsrutiner och vidtar andra åtgärder. Det organisationen har anfört påverkar dock inte Jämställdhetsmyndighetens bedömning av hanteringen och redovisningen av medlen som myndigheten beviljade för 2023.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS