Nyheter| EU: s ansträngningar för integration av romer visar på framsteg, enligt ny rapport

wikipedia

EUROPA| EU-kommissionen antog den 6 september sin årliga rapport om genomförandet av nationella romerintegrationsstrategier , enligt vilka utbildning är det område där nationella myndigheter vidtar mest åtgärder för att främja romernas integration.

Rapporten undersöker framgångsfaktorerna för romernas integration och fokuserar på de fyra politikområdena i EU: s ramverk för nationella romers integrationsstrategier: utbildning, sysselsättning, hälsa och bostäder. Den undersöker också diskriminering och antiziganism.

Rapporten drar slutsatsen att även om en betydande framsteg gjorts återstår mycket arbete, eftersom de preliminära resultaten från en ny Eurobarometer-studie om diskriminering visar att 61% av de svarande tycker att diskriminering av romer är utbredd i deras land .

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu