JO kritiserar Polismyndigheten för behandlingen av tiggande kvinna

Polisen i Stockholm gjorde fel när de flera gånger körde bort en rumänsk kvinna som tiggde utanför en butik i Stockholm, och lämnade henne flera kilometer från platsen där hon satt. Idag kom beslutet från Justitieombudsmannen (JO), som riktar kritik mot polisen och slår fast att agerandet strider mot lagen.

Det var i oktober 2018 som Civil Rights Defenders och Föreningen Hem lämnade in en JO-anmälan mot polisen.

JO;s sammanfattning av beslutet:
Under första halvåret 2018 ingrep polisen vid flera tillfällen mot en kvinna som satt på trottoaren utanför en mataffär och ägnade sig åt passiv insamling av pengar (tiggeri). Hon kördes vid varje tillfälle iväg i polisbil och lämnades av på platser mellan fyra och drygt fem kilometer därifrån.

Ingripandena gjordes med hänvisning till bestämmelsen i 13 § polislagen. Enligt de ingripande poliserna krävde hennes användning av platsen tillstånd enligt ordningslagen och syftet med ingripandena var att avvärja straffbelagd handling. Vid några tillfällen ansågs hon även störa eller utgöra en fara för den allmänna ordningen.

JO konstaterar att kvinnans användning av platsen inte har hindrat framkomligheten eller på något annat sätt varit störande för den allmänna ordningen eller säkerheten där. Vid en samlad bedömning anser JO att användningen inte var oförenlig med det ändamål som platsen upplåtits för eller vad som är allmänt vedertaget och att användningen därför inte omfattats av ordningslagens krav på tillstånd.

Det har enligt JO inte heller varit motiverat att ingripa mot kvinnan på grund av ordningsstörning eller fara för ordningsstörning. Polismyndigheten kritiseras för att ingripandena genomfördes utan att det fanns grund för det.

I beslutet gör JO också uttalanden om huruvida ingripandena utgjorde avlägsnanden eller tillfälliga omhändertaganden i polislagens mening.

Ladda ner beslutet i sin helhet

7139-2018.pdf (167

Att polisen i Stockholm kör bort personer som tigger, utan stöd i lag, är ett generellt problem menar Civil Rights Defenders som samarbetar med organisationer som vittnar om att polisens agerande förekommer även i andra delar av Sverige.

Det är mycket positivt att JO går på vår linje och riktar kritik mot polisen. Polismyndigheten behöver nu ta intryck av JO:s beslut och säkerställa att enskilda poliser agerar i enlighet med lagen, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu