EU:s domstol förordar Nordmakedoniens polis att betala ersättning till romer

pixabay

Budapest den 9 november 2020: Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har beslutat till förmån för två romska ungdomar. Ungdomarna representerade av European Roma Rights Center (ERRC),och de misshandlades som tonåringar av polisen i Skopje 2014. Domstolen dömde till ungdomarnas fördel då de ansåg att det fanns brister i utredningen som polisen gjorde om polisbrutaliteten mot de båda pojkarna. 

Regeringen i Nordmakedonien har av domstolen beordrats att betala de romska ungdomarna, som nu är tjugotre och nitton år gamla, summan 7 500 euro vardera.

ERRC: s president, Đorđe Jovanović, anser att det är oroande att se att rättvisa uppenbarligen inte finns i Nordmakedonien för romska ungdomar. Vi vet att den här typen av rasistiskt våld sker hela tiden, men rättsväsendet, polisen, åklagaren i landet är alla så institutionellt rasistiska, att även om ungdomar arresteras och misshandlas av rasistiska poliser gör de inte en utredning mot de egna befälen. Romer får istället vända sig till en domstol i Strasbourg för att alls få rättvisa.

Ärendet gällde underlåtenheten att utreda en händelse av påstådd polisbrutalitet som inträffade den 19 maj 2014, då de romska ungdomarna var sexton och tretton år gamla. Polisen letade efter två angripare som enligt uppgift hade rånat en tjugoårig kvinna i närheten och beskrevs som män med mörk hud, mellan sexton och arton. 

En polispatrull såg de två romska tonåringarna och angrep dem på gatan innan de förde 16-åringen i polisens förvar vid PS Centar-stationen. Här ska pojken ha slagits av poliser i flera timmar. När hans far kom till stationen sa de till pojken: ”hitta väskan annars dödar jag dig framför din far.” Under tvång undertecknade sedan pojken en bekännelse om att han hade stulit en handväska från den tjugoåriga kvinnan tidigare på kvällen. Den trettonåriga pojken rapporterade också att poliser slog honom i ansiktet och ropade ”ni zigenare, du ljuger och stjäl!” åt honom på gatan.

Sjukhusjournaler och medicinska bevis som lämnats in till domstolen av ERRC visar att tonåringarna blev misshandlade och hade blåmärken i huvudet och kroppen.  

Det finns idag tre ärenden vid Europeiska domstolen angående romer där det har fastställts att det finns brister i polisens utredningar. I det här fallet väntade åklagaren två år efter polismisshandeln av ungdomarna innan man vidtog några åtgärder alls. ERRC ser ett mönster i negligerandet av romer från åklagarmyndigheters håll. Det anser också att det finns en produkt av institutionell rasism som domstolen inte har undersökt i denna dom.

Läs hela pressmeddelandet HÄR
Pressmeddelande finns också på makedonska 

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu