Europaparlamentets viktigaste prioritering är att försvara demokratin

Pixabay

Medborgarnas stöd för EU och i synnerhet Europaparlamentet har ökat stort under covid-19-pandemin, enligt en ny Eurobarometerundersökning som publiceras på tisdagen. Enligt undersökningen tycker 77 % av svenskarna att det är positivt att Sverige är med i EU.

  • EU-medborgare vill att Europaparlamentet ska försvara demokratin: En tredjedel av de tillfrågade (32 %) tycker att detta är det viktigaste värdet att försvara, följt av yttrande- och tankefrihet (27 %) samt skyddet av mänskliga rättigheter (25 %)
  • Folkhälsa (42 %), kampen mot fattigdom och socialt utanförskap (40 %) samt klimatförändringar (39 %) är de politiska frågor de tillfrågade anser är viktigast  
  • 58 % av EU-medborgarna vill att Europaparlamentet spelar en viktigare roll i framtiden

Nästan en tredjedel av de tillfrågade (32 %) väljer demokrati som EU:s viktigaste värde att försvara, följt av yttrande- och tankefrihet (27 %) samt  skyddet av mänskliga rättigheter i EU och hela världen (25 %), enligt en ny Eurobarometersundersökning framtagen av Europaparlamentet. EU-medborgare oroar sig över tilltagande extremism, spridning av desinformation och försvagad rättsstatsprincip.

Detta återspeglar resultatet från den senaste undersökningen om ”Europas framtid” som publicerades av Europaparlamentet och Europeiska kommissionen i mitten av januari 2022, där nio av tio européer ansåg att det fortfarande finns arbete kvar att göra för att stärka demokratin inom EU.

Medborgare i elva medlemsländer  (Sverige, Tyskland, Finland, Italien, Danmark, Österrike, Luxembourg, Malta, Polen, Tjeckien och Ungern) anger att försvaret av demokratin bör vara den viktigaste prioriteringen. Tillfrågade i Tjeckien och Ungern placerar försvaret av demokratin på en delad första plats tillsammans med skyddet av mänskliga rättigheter.

Europaparlamentets talman Roberta Metsola välkomnar undersökningens  resultat och säger

”Precis som EU:s medborgare påpekar, är försvaret av demokratin det viktigaste europeiska värdet av alla. Vi kan inte ta demokratin för given. Extremism, auktoritära samhällen och nationalism är idag växande hot mot vårt gemensamma europeiska projekt”.

Sammantaget tycker 42 % av EU-medborgarna fortsatt att folkhälsa är den politiska fråga som Europaparlamentet först och främst bör prioritera, tätt följd av kampen mot fattigdom och socialt utanförskap (40 %) samt  åtgärder mot klimatförändringar (39 %). Bland tillfrågade svenskar svarar hela 63 % att åtgärder mot klimatförändringar istället bör vara Europaparlamentets högst prioriterade fråga. Samma svar ger även de flesta unga EU-medborgarna.

Det finns ett fortsatt intresse från EU-medborgare att lära sig mer om EU:s arbete. Enligt undersökningen vill 43 % av de tillfrågade veta mer om vad EU-stöd konkret används till. Medborgarna vill också veta mer om hur EU-lagstiftningen konkret påverkar deras medlemsländer (30 %). De vill också veta mer om vad Europaparlamentarikerna från deras länder konkret arbetar med (29 %) samt vad EU gör för att bekämpa covid-19-pandemin (29 %).

”Medborgarna vill ha och förtjänar mer information om hur EU:s politik och beslut påverkar deras dagliga liv. De måste få veta vad deras pengar används till”, säger Europaparlamentets talman Roberta Metsola.

Europaparlamentet har gjort det tydligt att utbetalningar från EU:s återhämtningsfond ska baseras på tydliga och godkända planer, vara transparenta och föremål för konsekventa kontroller samt utgå från respekten för våra grundläggande demokratiska värden.

Medborgarnas stöd för EU och i synnerhet Europaparlamentet har ökat kraftigt under covid-19-pandemin. En betydande majoritet av EU-medborgarna (58 %) vill att Europaparlamentet spelar en viktigare roll i framtiden. Medborgare som har en positiv bild av EU har ökat med 12 procentenheter sedan 2015 till 36 procent, inklusive en uppgång med tre procentenheter sedan 2019. 45 % av de tillfrågade EU-medborgarna har en neutral bild av Europaparlamentet och bara 1 procent har en negativ bild. Denna positiva inställning till Europaparlamentet är också tydlig i EU-kommissionens Eurobarometer 95.1, som visar på att medborgarna har störst förtroende för Europaparlamentet av alla EU:s institutioner.

En majoritet av EU-medborgarna (62 %) ser positivt på sitt lands medlemskap i EU, endast 9 procent svarar något annat, vilket för andra året i rad ger det högsta resultatet sedan 2007. 77 % av svenskarna tycker att det är positivt att Sverige är med i EU. Nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade (72 %) svarar att deras land har tjänat på att gå med i EU och en majoritet (63 %) svarar ­att de är optimistiska om EU:s framtid.

Bakgrund

Europaparlamentets Eurobarometerundersökning genomfördes mellan den 1 november och den 2 december 2021 i alla 27 medlemsländer. Totalt genomfördes 26 510 intervjuer, varav 1 070 i Sverige.

Hela rapporten finns här: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2612  

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS