Jon Pettersson svarar på frågan ”Vilka är de resande eller resandefolket?”

BiL

Jon Pettersson har skrivit in sin artikel på minoritete.se att de resande är så att säga Sveriges inhemska romska grupp, då de både är den största och äldsta romska gruppen i landet. 

Han fortsätter skriva att förfäderna till dagens resande kan följas i skriftliga källor tillbaka till åtminstone 1600-talet och lika länge har de varit en del av det svenska samhället. De resandes varietet av romani, svensk romani, och kultur särpräglats efter att gruppen levt i en svensk kontext sedan århundraden.

Ofta använder politiker och tjänstemän begreppen romer och resande parvis, vilket blir som att man talar om två skilda grupper på en och samma gång. I vårt grannland Norge är de resande förvisso en egen minoriteten, men så är det inte i Sverige — här har vi en minoritet som inrymmer alla romska grupper. Varför man mellan resande och alla andra romska grupper, åtminstone retoriskt, är delvis för att många resande inte vill kallas romer. Låter det motsägelsefullt?

När våra fem nationella minoriteter erkändes så fick en av dem bära namnet romer. Rom betyder ”romsk man” eller ”make” på romani och i vissa östeuropeiska varieteter av romani kan det också vara en gruppbeteckning — men inte i Västeuropa. På tyska talar man om Sinti und Roma. Engelskans Romani people är en direkt översättning av romani chibs romane manuscha, som på svenska blir romanifolk. Så heter också den norska minoriteten som uteslutande består av resandegruppen……

Läs hela artikeln HÄR

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS