Jonne Heinonen: ROM

Bild: Jonne Heinonen: fotografi ur verket Rom.

Konstutställningen Rom av den finländska fotokonstnären Jonne Heinonen öppnar på Finlandsinstitutets galleri i september 2023. Utställningen visas från 15/9 till 28/10 2023, och invigningen äger rum torsdagen den 14/9.

Jonne Heinonen: Rom
Tid: 14.9 – 28.10.2023
Plats: Finlandsinstitutets galleri, Snickarbacken 4, Stockholm

Rom är ett fotografiskt verk av Jonne Heinonen som består av bilder som Heinonen tagit i sitt umgänge med romska grupper i Finland mellan åren 2016–2022. Utställningen på Finlandsinstitutets galleri visar ett urval av det storskaliga arbetet där Heinonen har åkt runt om i landet och förevigat romer bland annat i deras hemmiljö. De finska romernas kultur och vardagsliv betraktas ur en konstnärlig synvinkel och med ett utanför-perspektiv.

Romerna är en av de mest utsatta och diskriminerade minoritetsgrupperna i Finland. Under sitt uppdrag har Heinonen funderat mycket över sin egen position som konstnär och diskuterat med de avbildade personerna om frågor som rör makt och representation: Hurdan blir konstnärens roll i sammanhanget, när hen inte tillhör gruppen? Vad vill och kan man förmedla med verk som skapats utifrån dessa förutsättningar?

En av de medverkande i verket, Samuel Florin, reflekterade över ämnet i ett samtal med Heinonen: ”Jag tror inte att man hade kunnat göra dokumentationen på samma sätt inifrån den romska minoriteten,  eftersom den som kommer utifrån har en annorlunda blick. Vi har ofta en känsla av att vi anser oss vara underlägsna, så att ha någon som är genuint intresserad av att dokumentera oss är värdefullt i sig. Då blir bilderna värdefulla för oss.” 
 
Enligt Heinonen ligger verkets konstnärliga utgångspunkt i fotografins natur som konstform: fotografier binder händelser till en specifik tid, plats och minne, men kan aldrig ge en helomfattande bild av verkligheten och det avbildade motivet. 

Rom är Heinonens personliga syn på möten och samtal mellan honom och de avbildade personerna. Fotografierna som framkallats av dessa möten behandlar mänsklighet, samhörighet och förståelse för konstnärens egen unika position. Fotografier ur utställningen Rom har tidigare ställts ut på Finlands fotografiska museum i Helsingfors.

Jonne Heinonen tackar alla medverkande för de möten och diskussioner som ägt rum. Han vill även tacka de organisationer som finansierat projektet och utställningen: Finska kulturfondenCentret för konstfrämjandeJenny och Antti Wihuris stiftelse, Patricia Seppäläs stiftelse, Kauno Ry.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS