Karolinska institutet ska återlämna kvarlevor till Finland

wikimedia

Regeringen har beslutat att Karolinska institutet får överlämna 82 kvarlevor av finskt ursprung till Finlands Utbildnings- och kulturdepartementet.

Källa: regeringen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

I Karolinska institutets anatomiska samlingar finns 82 mänskliga kvarlevor, företrädesvis kranier, som kommer från vad som i dag är Finland. Universitetet har genomfört en utredning där kvarlevornas ursprung och identitet har kunnat fastställas.

Karolinska institutet har hemställt att regeringen medger repatriering av dessa kvarlevor. Även finska Utbildnings- och kulturdepartementet har bett Sverige om att kvarlevorna ska repatrieras. Kvarlevorna kommer att överföras till Finland för att återbegravas.


redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS