Kultur| TRAJOSKO DROM – en oförglömlig historia

Skärmklipp från Trajosko droms hemsida

Trajosko drom är en musikalisk och dansant föreställning om det romska folkens resa.

Lördag 29 Februari 2020 kl 19.00 på Gävle Teater
Längd: 50 min

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern

I Trajosko drom får man följa med romska kvinnor i flera generationer på deras resa för att återupptäcka sitt folks historia. Det är ett vindlande äventyr genom mörker och kamp för överlevnad men också styrkan i gemenskap och livskraft, lust och glädje, sång och dans.

Trajosko drom är en musikalisk och dansant föreställning om det romska folkets resa från Indien för 1000 års sedan, fördrivna från land till land, genom förintelsen och fram till dagen förorter. Det blir nyskriven dramatik blandat med mustig musik och dans från olika romska kultursfärer.

Varför ser det ut som det gör idag för den romska gruppen? Föreställningen vill skapa förståelse för romernas livssituation, öka kunskap och bygga broar. Trajosko drom bygger på ett projekt som drivs av den romska kvinnoorganisationen Trajosko Drom inom Kulturrådets satsning Kreativa Platser där yngre romer tagit fram mer kunskap om sin egen historia genom att både studera historiska källor och intervjua de äldre om deras livshistorier.

Parallellt i projektet har unga och gamla kulturutövare, proffs och amatörer gemensamt tagit vara på en rik romsk kulturskatt som i samspel med moderna uttryck vävs ihop med berättelsen.

Med stöd av: Postkodstiftelsen och Kulturrådet.

I samarbete med Folkteatern Gävleborg och Gävle kommun.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu