Kultur| ”Varför finns det tiggare i Sverige idag?”

Foto Foto Marcus Gyllborg

Hela Sverige tigger: En egen tiggarerfarenhet.

En utställning som handlar om människor i utanförskap har skapats av:

Fotograf Kolbrún Inga Söring

Åke Sjöberg, yrkesverksam konstnär i Göteborg sedan 2010. Han studerar nu på masterprogrammet i fri konst på akademin Valand. Det är en utbildning som fokuserar mycket på konstnärlig forskning, konstnärens sociala roll i samhället och offentlighet. Åke är aktuell med utställningen Hela Sverige tigger: En egen tiggarerfarenhet, som pågått fram till den 14 april och fanns att beskåda på Österängens konsthall i Jönköping.

Åke Sjöbergs tuschteckningar ger inga enkla svar och på frågan om alla som är avporträtterade är romer svara Åke att:

Angående alla teckningar så vet jag inte. Däremot så har jag fokuserat det undersökande arbetet som resulterade i Häften och filmer kring romer. Då jag efter att ha läst forskningsrapporten har fått indikationer på att (inte alla men) en stor del av EU-migranterna som kommer till Skandinavien för gatuarbete är romer. 

Kommer utställningen visas på fler ställen?

Inget planerat ännu, men jag vill gärna utveckla projektet vidare, och visar det på andra ställen. Ni kan hitta mycket material på min hemsida asjoberg.wordpress.com t.ex. videofilmerna som visades under utställningen och pdf-versioner av de häften som fanns i utställningens läshörna.

Hur kommer det sig att du kom på att göra en utställning om tiggare?

Via ett tidigare projekt som tittade på indiska transsexuella ”Hijras”, en grupp som har fått av indisk officiellt erkännande som ett tredje kön. I deras legitimation kan det nu stå E för Eunuck, utöver tidigare M=Male, F=Female. Men detta erkännande förändrar inte att gruppen lever under ett stort ekonomiskt och social förtryck där de tvingas livnära sig som tiggare eller prostituerade. Jag som tidigare intresserat mig för utsatta queer-människor i Sverige fick genom detta en förståelse mellan privilegierade vi i Sverige ekonomiskt sätt är i relation till dem. och den ekonomiska ojämlikheten ledde mig till ett intresse för ekonomiska orättvisor här hemma i Europa, och jag startade ett nytt projekt om tiggande människor i Sverige.

Var det svårt att få folk att ställa upp?

Till största del har jag gjort arbetet inför denna utställning ensam. Jag har medvetet valt att inte göra projektet till ett socialt projekt, det är jag som privilegierad svensk medborgare närmar mig människor ur socialt utsatta grupper Tiggande EU-migranter. Jag gör detta projekt för att berätta för de privilegierade etniska svenskarna med svenskt medborgarskap hur orättvist Sverige och Europa har behandlat sina minoriteter och fortfarande gör.

Har du mött några negativa reaktioner på din utställning?

Jag har av en kollega blivit frågad om titeln ”en egen tiggarerfarenhet” hur jag kan sätta ett så stort fokus på min egen 2 timmars erfarenhet av att tigga, på denna fråga svarade jag att utställningens titel egen tidigare erfarenhet rimligen inte skulle syfta på min erfarenhet utan vara en del av ett större projekt där jag i samband med utställningen Ville lansera ett koncept hon skulle skapa kontakt mellan tiggande människor och människor utan erfarenhet av att tigga. 2 personer utan erfarenhet av att tigga skulle kontakta en tiggande tredje person och erbjuda att vara vikarie åt den tiggande medan den andra icke tiggande skulle ta en fika med den tiggande och lära känna den och lära sig om dennes liv.

Berätta vad som varit positivt med arbetet med utställningen.

Jag har lärt mig oerhört mycket. Och jag har en start tro på att kunskap och fakta. Det är någonting som är mycket viktigt i arbetet mot rasism och fascism. Något som tyvärr växer i vår omvärld, till stor del genom att sprida lögner och skräck. Tillsammans kan vi försöka motverka dessa krafter genom att sprida fakta, att hjälpa människor att inte vara rädda och otrygga.

Har de som avporträtterats sett utställningen? Och i så fall vad tyckte dom?

De personer jag tecknat har jag inte haft personlig kontakt med. Jag har tecknat av bilder från tidningar och nyhetsinslag. Istället har jag lagt min energi på det historiska utforskande arbetet.

Din reflektion av utställningen?

Jag började med frågan: ”varför finns det tiggare i Sverige idag?” Denna fråga förde mig till ett komplicerat samband av historiska skeenden, vilka ytterligare belyser hur utsatta de personer som tigger är. Dessa personer av vilka många kommer från Rumänien. Och den grupp Rumäner som lever under störst socialt och ekonomisk förtryck är romerna.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu