Ny utställning: Samtida och dåtida Resandekonstnärer och hantverk

Foto: Olov Huldtin

I början av januari 2024 kommer Resandeutställningen bli bokningsbar via Sensus. Du hittar hur du ska boka på förlag DIKKOs hemsida under Samtida och dåtida Resandekonstnärer och hantverkare.

Källa: Förlag DIKKO
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Ibland fotografierna kan du se:

Äldre broscher i silver/rubb
Den enkla Resandebroschen – är en brosch som användes på marknader och vid andra tillfällen när man ville känna igen varandra utan att säga något.

Den finare Resandebroschen – användes mer till fest och när kvinnorna skulle vara fina. Broschen är gåva från skådespelaren Willy Andreasson till Britt-Inger Hedström Lundqvist.

Nytillverkade smycken i silver/rubb och guld/sanicka
Resandehjulet – Det symboliska hjulet som även pryder resandeflaggan. Äldre resande menar att det 12-ekrade hjulet står för årets 12 månader och vandringen med vagnen.

Klackringen med hästskon – Ringen är framtagen med symboler för Resandefolket. Ringens klack sluttar lite för att lyckan inte ska rinna ut. Ägare av smyckena är Britt-Inger Hedström Lundqvist och de är designade av Lo Pettersson.

Resande-kniv/tjuro
Resandeknivar – eller tjuro är helt fantastiska knivar tillverkade av, många gånger, okända knivmakare. Kniven i utställningen är tillverkar av Anselm Swartz. Tjuro är benämningen på en kniv som tillverkades av Resande och såldes av Resande i Sverige och Norge och i huvudsak under 1900-talet. Men det finns fortfarande flera knivmakare bland Resandefolket. Resandekniven har ett unikt formspråk, en egen historia och är en del av Resandekulturen.

Trådslöjd/trådtjack/tavtjack
Trådslöjd – ett gammalt hantverk som har sin uppkomst ibland Resandefolket och andra fattiga människor. Många Resande försörjde sig genom att tillverka saker av olika sorters metalltråd, oftast järntråd. Dessa föremål såldes sedan eller användes som betalning för mat eller husrum på de gårdar de passerade. På den tiden var det oftast bruksföremål som vispar, brödnaggar, korgar och spisringar men även prydnader och leksaker till barnen.

Same-docka
Samedockor – tillverkade av en Resandekvinna i Västerbotten, född 1899. Hon tillverkade dem av vedträn, ståltråd, fina band och tygrester. Samedockorna är ytterligare ett bevis på det hantverk som många Resande höll på med för att mätta tomma magar.

Tavla/mackling
Tavlorna – gjorda av Björn vilde, han är en erkänd konstnär som tillhör Resandefolket. Björn Wilde Wildebro, även verksam under namnet Björn O Wilde, född 1933 i Skellefteå, död 2008 i Kristinehamn, var en svensk målare och författare. Wilde var som konstnär autodidakt men fick en viss vägledning av Hannes Wagnstedt när han inledde sin konstnärsbana. 

Armband i skinn/jimm
Armbandet i läder – tillverkat av Quest Leite som är en tusenkonstnär. Han bor i Göteborg där han till stora delar tillverkar sina alster vid köksbordet. Många av de hantverk som tillverkas av Resande har med symboler som visar deras etnicitet.

Fotograf Olov Hultdin
Tryckeri Arkitektkopia/Skeprint Skellefteå

Vilka är resandefolket?

Det är ingen som vet hur många personer i Sverige som har resandebakgrund eftersom vi inte har registrering utifrån etnicitet. Vissa säger 30 000, andra 100 000. Och många har hållit sin identitet hemlig. Men allt fler resande berättar att de tillhör Resandefolket och idag ökar de som släktforskar och tar DNA för att få tillbaka sin identitet.

Resandefolket (de resande) erkändes år 2000 inom gruppen romer som nationell minoritet i Sverige. De som idag benämns resande anses vara den första immigrationen av romer som kom till Norden på 1500-talet och vars ursprung är Indien. Det finns förutom resande även svenska romer, finska romer, utomnordiska romer och nyanlända romer i den nationella minoriteten romer.

Resandefolket är inte en homogen grupp. En del anser att de har sina rötter i 1300-talets skoiare (av östfrisiskans Schooier = person som vandrar omkring, ”landstrykare”) vars rötter kan härledas till Mellaneuropas Jenische, ett indoeuropeiskt folk med inslag av judar och romer. Andra resande är ättlingar till de yrkessoldater som Karl XII rekryterade i Tyskland i samband med reträtten genom Europa 1714 och dessa kan ha släktskap med tyska Sintis som kom från Indien till Tyskland på 1400-talet.

I grunden finns mycket som enar olika resandegrupper, bland annat modersmålet, resanderomani (svensk romani), och kulturen med en traditionell berättartradition, kreativa yrken och en gemensam musikskatt. Det som skiljer grupperna åt är självsynen och hur de upplever sin identitetstillhörighet.

För att försörja sig har Resandefolket anpassat sig till samhällets förändringar men ändå lyckats behålla sin yrkesidentitet. Traditionella yrken som gårdfari-, skrot- och hästhandel har hela tiden förändrat innehåll för att passa in i tidens utveckling. Det har också funnits de som traditionellt har arbetat på tivolin, nöjesfält och som spågummor. Men att handla med olika varor och att sälja går som en röd tråd genom resandekulturen. Att ta till vara och att se värdet av det som andra bara ser som skräp, är något som Resandefolket gjort i alla tider. De insåg tidigare än alla andra betydelsen av recycling. Kreativa och innovativa lösningar var en gång i tiden en nödvändighet för att överleva.

Idag handlar det kanske inte så mycket om att överleva, idag handlar det om ett sätt att leva. Idag kan man konstatera att påfallande många inom Resandefolket ägnar sig åt konstnärliga yrken. Även om det inte är en huvudsyssla, är många författare, konstnärer, musiker, sångare, skådespelare och liknande. Naturligtvis återfinns Resandefolket inom alla yrken, men sidosysselsättningarna kan tolkas som att Resandefolket föredrar fria och kreativa yrken.

Utställningen är gjord i samarbete med förlag DIKKO, magasin DIKKO, föreningen RUNG och Sensus.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500