Statsbidrag för att främja romsk inkludering

kollage DIKKO

Länsstyrelsen i Stockholm har under 2023 fördelat statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering och göra det möjligt för romer att delta på lika villkor som andra i samhället. Vi väntar nu på besked om eventuella statsbidrag för 2024.

Källa: Länsstyrelsen Stockholm

Under året har vi haft två ansökningsomgångar och beviljat 15 statsbidrag. Exempel på insatser som fått stöd är anställning av brobyggare, kulturevenemang, behovsinventeringar och utbildningar. Du kan läsa mer om dessa på Länsstyrelsens webbplats. Statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering 

Grundutbildning i minoritetslagstiftningen

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametingets utvärdering visar att närmare 700 personer genomgått vår webbutbildning om minoritetslagstiftningen sedan starten i juni 2022. Det är framför allt tjänstepersoner i kommuner och till övervägande delen kvinnor som gått utbildningen.

Förra året var utbildningen mest populär i Jämtland, Stockholm och Skåne. I år ligger Västra Götaland, Stockholm och Örebro i toppen.

Om du inte har gått utbildningen så hittar du länken här. Och du får gärna hjälpa oss att sprida den. Kanske kan ditt län ligga överst på listan i slutet av året?

Grundkurs i minoritetslagstiftningen, minoritetsutbildning.se

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS