Kulturrådet och Konstnärsnämnden ska pröva förslag om samgående

Dansaren Liv Aira och jojk-artisten Elin Teilus. Foto: Jo Kemp.

Kulturrådet och Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att pröva förslaget om en myndighetssammanslagning. Den 1 mars 2024 ska en gemensam skriftlig redovisning lämnas till Kulturdepartementet.

Källa: kulturradet.se

Enligt regeringsbeslutet ska Kulturrådet och Konstnärsnämnden lämna förslag på hur Konstnärsnämndens uppgifter kan överföras och inordnas i Kulturrådet. Myndigheterna får vid behov lämna andra förslag på hur myndighetens uppgifter läggs samman. Vi ska också analysera konsekvenserna av förslaget.

Vi ska bland annat beskriva för- och nackdelar med sammanslagning, identifiera eventuellt överlappande uppgifter, analysera konsekvenser och risker.

Bakgrunden till förslaget är regeringens ambition att öka effektiviteten i statsförvaltningen genom myndighetssammanslagningar. Totalt är det tio myndigheter som får liknande uppdrag. Utgångspunkten är att organisationsförändringen ska träda i kraft 1 januari 2026.

Läs mer

Regeringsbeslut – Uppdrag av att lämna förslag om organisationsförändring

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS