Läkare i världen – vinnare av Malmö stads MR-pris

Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 21 december tilldelas Läkare i Världen Malmö stads MR-pris 2023. 

Källa: Läkare i världen
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

– Vi är otroligt glada att få motta detta pris, det är ett erkännande av det fantastiska och outtröttliga arbete våra volontärer utför på mottagningen i Malmö med att ge vård och stöd till några av de mest marginaliserade i samhället, säger Hannah Laustiola, generalsekreterare för Läkare i Världen. Det sänder också en viktig signal om att mänskliga rättigheter omfattar alla människor som befinner sig i Sverige och inte enbart är reserverade för medborgare, vilket är extra viktigt i tider när rättigheter allt oftare begränsas, fortsätter hon.

Läkare i Världen är en människorättsorganisation som arbetar för alla människors lika tillgång till hälsa genom att driva mottagningar för vård och psykosocialt stöd för dem som av olika skäl inte får tillgång till vård i Sverige. Mottagningen i Malmö har funnits sedan 2015 och bemannas av volontärer, däribland läkare, sjuksköterskor, psykologer, gynekologer, barnmorskor, tolkar med flera.  

– Under 2023 har antalet människor som fått hjälp vid vår Malmömottagning ökat markant, dels för att behoven av vård och stöd ökat på grund av att människor fortsatt nekas vård på felaktiga grunder, dels för att vi blivit bättre på att nå ut till dem som behöver oss, säger Joakim Månsson Bengtsson, regional samordnare för Skåne. 

Läkare i Världen erbjuder vård och psykosocialt stöd

– Betydelsen av att få detta pris kan inte underskattas, tillägger Hannah Laustiola, generalsekreterare för Läkare i Världen. Vi arbetar med mycket små marginaler och är helt beroende av det arbete som utförs obetalt, det här priset bidrar till att mottagningen i Malmö kan hålla fortsatt öppet, säger hon.

Priset delas ut till enskilda personer eller organisationer som utfört en insats inom området mänskliga rättigheter, prissumman är 50 000 kr. 

Läkare i Världen och Amnesty International anmäler svenska staten för att kränka rätten till hälsa

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS