Lanseringskonferens CHACHIPEN: Romers rätt och Kommissionen mot antiziganism. Lärdomar och rekommendationer

Romers rätt och Kommissionen mot antiziganism. Lärdomar och rekommendationer: Lanseringskonferens CHACHIPEN, Södertörns högskola 9 december, kl 9-13 (hybrid).

Kontakt: Valera Redjepagic, Kritiska romska studier, Södertörns högskola, Valeria.Redjepagic@sh.se

Registrering för deltagande på plats alternativt via zoom hittar du i pdf-dokumentet nedan.

Enheten för kritiska romska studier vid Södertörns högskola inbjuder tillsammans med Centre for Europen Policy Studies Bryssel / CHACHIPEN project och European Roma Grassroots Organizations Network till en internationell lanseringskonferens av Docent Jan Sellings rapport Considering the Swedish Commission against Antiziganism 2014-2016: experiences, lessons learned and recommendations .

Bland talarna märks Thomas Hammarberg ordförande för Kommissionen mot antiziganism 2014-2016 samt Dr. Mehmet Daimagüler, Förbundsrepubliken Tysklands ombudsman mot antiziganism sedan 2022.

Rapporten som baseras på analys av myndighetsdokument 2000-2022 och intervjuer med nyckelaktörer utmynnar bland annat i konkreta rekommendationer till svenska myndigheter gällande
 Revidering av den svenska strategin för romsk inkludering
 Evidensbaserade åtgärder mot antiziganism
 Satsning på forskning om antiziganism
 Nya koncept för romskt deltagande i beslutsfattande
 Inrättande av permanent tillsynsorgan för arbetet mot antiziganism
 Stärkning av romska civilsamhället genom högre utbildning
 Översyn av rättsväsendets arbete mot antiziganism och av regeringens handlingsplan mot rasism

Rapporten är del av det europeiska forskningsprojektet CHACHIPEN (romanes för sanning): ‘Paving the way for Truth and Reconciliation Process to address antigypsyism in Europe: Remembrance, Recognition, Justice and Trust-Building.

Läs mer och anmäl dig här

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
CHACHIPEN-lansering-2Ladda ner

CHACHIPEN syftar till att utveckla och identifiera verktyg för att ta itu med historiskt rotad antiziganism och dess konsekvenser genom exempelvis sannings- och försoningsprocesser. Särskilt fokus ligger på att analysera erfarenheter och uppföljning av kommissioner mot antiziganism, som hållits i Sverige och Tyskland och undersöka hur dessa erfarenheter på europeisk nivån kan få betydelse för att förverkliga romers medborgerliga rättigheter. CHACHIPEN syftar också till att sammanföra oberoende forskning, beslutsfattare, det romska civilsamhället och institutioner som arbetar med frågor om mänskliga rättigheter.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS