Lantmäteriet byter inte namn på Tattarån

Foto BiL

Tattarån i Ulricehamn ska fortsätta heta just det. En boende i området önskade ett namnbyte. Ordet ”tattare” finns i över 90 ortnamn i Lantmäteriets register.

Källa: msn.com
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

I Ulricehamn rinner Tattarån – ett namn som vilket väcker starka känslor hos Resande och Romer. Lantmäteriet vill, trots de starka känslorna, inte byta ut namnet på Tattarån. Ordet ”tattare” används ofta som något nedsättande för Resande eller Romer.

Uppsats: Rör inte mitt kränkande ortsnamn

Men enligt lantmäteriet är det inte ett tillräckligt starkt skäl att ordet används nedsättande eller på ett sätt som inte överensstämmer med samhällets normer. Lantmäteriet menar att ett namnbyte skulle vara ett sätt att tillrättalägga historien på ett falskt sätt.

Diana Stankovic är romsk samhällsinformatör i Borås stad och förespråkar att ån i stället kan få heta exempelvis Resandeån eller Romskaån, enligt msn.com

– Romer och Resande valde inte att kallas för ”tattare” själva, de blev kallade så av majoritetsbefolkningen, säger hon.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS