Låt din röst höras i projektet Queer Roma i Norden

Det dubbla stigmat som finns kan göra det svårt för många Resande och Romer att träda fram som queer, och för queera att träda fram som tillhörande en etnisk minoritet. Det här gäller särskilt i länder där minoriteterna mötts av assimilering och antiziganism på det ätt som Resande och Romer har utsatts för i Sverige och Norden. 

Redaktionen
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Projektet Queer Roma i Norden koordineras av Arman Heljic vid Södertörns högskola i Sverige och Solvor Mjøberg Lauritzen id MF vitenskapelig høyskole i Norge tillsammans med människorättsorganisationen Seta i Finland och Förlag DIKKO från Sverige.

Förlag DIKKO, som kommer vara det förlag som ger ut boken, är en del av magasin DIKKO, tidningen som sprider nyheter och kunskap om Resande och Romer i Sverige. Tidningen når även och har läsare i Norden och i Europa. Både tidningen och förlaget har ett minoritetsperspektiv och har inriktningen på antirasism och mänskliga rättigheter.

Projektet Queer Roma i Nordens syfte är att skapa en mer nyanserad bild av Resande/Romer och hbtqia+. Det går att konstatera att det finns en attitydskillnad mellan Norden och Europa. I Syd- och Östeuropa där den Romska befolkningen är stor, som Spanien och Rumänien, finns det organisationer för queerromer och de ägnar sig åt en kulturell och rättighetsbaserad verksamhet. I Norden däremot finns ingen organiserad aktivitet kring Resande/Romer och hbtqia+ -personer.

Tanken med projektet, Queer Roma i Norden, är att föra samman queera Resande och Romer i Norden och ska skapa en bok som ska släppas i Nordens länder och skapa en organisering av queeraromer i Norden. För att skapa boken och göra en organisering möjlig behövs det kunskap om grupperna, och deras levnadsvillkor, både inom både queer- och resande/romorganisationerna så väl som ute i samhället. Projektet hoppas även visa på att Resande och Romer vare sig är mer eller mindre homofobiska är majoritetsbefolkningen. Det finns däremot en okunskap inom båda grupperna.

Att det inte finns någon organisation kring queerromer i Norden har nog sin koppling till assimileringspolitiken och den antiziganism Resande och Romer har utsatts för i Norden. En grupp som utsätts för påtryckningar utifrån sluter sig och då ökar även intoleransen mot det som avviker inne i gruppen. Det gäller att inte sticka ut och dra till sig samhällets uppmärksamhet.

Något som har gjort att hbtqia+ är ett ämne som det pratas väldigt lite om på grund av de tabu och fördomar som finns både inom gruppen och riktat mot folkgruppen från majoriteten. Fet vi vet är att det finns många Resande och Romer som är hbtqia+ personer i Norden. Något som är lika självklart som att det finns Resande och Romska hbtqia+ personer i Europa. De är bara osynligare och det är tydligt att de dubbla minoritetsskapet skapar en stor minoritetsstress och psykisk ohälsa hos personerna.

Därför kan projektet Queer Roma i Norden vara ett bidrag för att skapa en plattform för organiserad aktivitet bland queera Resande och Romer i Norden. Bokprojektet innehåller perspektiv från ett brett spektrum av den Romska befolkningen i Norden. I boken hörs röster från norska, svenska och finska Resande och Romer, samt besökande Romer från Rumänien och Romer från Europa. 

Målet är att boken, som stöds och delvis finansieras av nordisk information för kunskap om genus (Nikk) och Svenska Kulturrådet ska lanseras 2024/2025 i Helsingfors, Oslo och Stockholm.

Har du en berättelse du vill ha med? Kontakta: Arman Heljic, arman.heljic@gu.se eller
Solvor Mjøberg Lauritzen, solvor.m.lauritzen@mf.no

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
poster-ex-1-new-QRLadda ner

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS