Lunds universitet ska återlämna kvarleva till Arjeplogs sameförening

Utbildningsminister Anna Ekström Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Utbildningsminister Anna Ekström - ansvarig för Förintelsekonferensen 2020 | Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen har den 17 februari 2022 beslutat att Lunds universitet får återlämna en mänsklig kvarleva från 1800-talet till Arjeplogs sameförening.

Kvarlevan donerades till universitetet 1852 och ursprunget är väl dokumenterat. Universitetets begäran har föranletts av att Arjeplogs sameförening har begärt repatriering av kvarlevan.

Vi vet att det finns kapitel i Sveriges historia som inte är vackra, dit hör den rasbiologiska forskningen. Men uppgiften för akademin och politiken är inte att gömma obekväma delar av Sveriges historia, utan att se till att de inte upprepas. Lunds universitet kan till följd av dagens beslut lämna över kvarlevan till Arjeplogs sameförening, som kommer att se till att kvarlevan får ett värdigt mottagande, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS