Magnus Hagberg ska inrätta Sveriges museum om Förintelsen.

Regeringen har idag utsett Magnus Hagberg till ny överintendent och chef för Statens historiska museer. Hagberg tillträder den 1 september 2021. Ett av uppdragen blir att presentera förslag på hur Sveriges museum om Förintelsen kan inrättas.

Statens historiska museer har de senaste åren genomgått ett framgångsrikt förändringsarbete och kommer inom en snar framtid redovisa förslag på hur Sveriges museum om Förintelsen kan inrättas. Magnus Hagberg är en erfaren myndighetschef inom museisektorn med stor vana av att arbeta framåtriktat och strategiskt och jag är glad att han tackat ja till att leda denna myndighet i en tid av utveckling, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Magnus Hagberg har en lång erfarenhet som myndighetschef och av museisektorn. Hagberg är sedan 2017 överintendent och chef för Statens försvarshistoriska museer. Dessförinnan var han chef för myndigheten Livrustkammaren med Skokloster och Stiftelsen Hallwylska museet som sedan 2018 är inordnat i Statens historiska museer. Magnus Hagberg har även erfarenhet från regionala och lokala museer.

Jag är glad över möjligheten att få leda Statens historiska museer. Det är en spännande myndighet med ett brett uppdrag och uppskattad verksamhet och som kommer att utvecklas ytterligare genom inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen. Jag ser fram emot att ha en fortsatt god dialog med berörda aktörer samt att få arbeta strategiskt framåt med myndighetens uppdrag, säger Magnus Hagberg.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS