Medskapande dialog för romsk inkludering

Regeringskansliets referensgrupp 2023. Originalfoto Romer i Stockholm

Vi på DIKKO ser över samrådsmöten och den representation som sker ute i vårt land för romer. I januari kommer Stockholm stad med sina svar på våra frågor om hur de gör romer delaktiga.

Vet du att de kommer vara ett samråd där du bor, tipsa oss gärna så vi kan skicka över några frågor. Skriv till redaktionen@dikko.nu

Källa: skr.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Skr – Sveriges kommuner och landsting tog fram ”Medskapande dialog för romsk inkludering” för att dela med sig av de erfarenheter de har av att ha dialog under 10 års tid.

Skriften beskriver en på många plan utmanande process att medskapa samråd för romsk inkludering. Tre kommuner, Luleå, Göteborg och Linköping, valde, med stöd från SKL, att starta en gemensam utvecklingsresa för att medskapa hållbara, kvalitativa och systematiska samråd för romsk inkludering.

De har medskapat en modell för ett samråd med sikte på romers mänskliga rättigheter. En struktur och samrådsform som medskapats av romer, politiker och tjänstemän som ger romer rätten att sätta agendan om romers behov och frågor.

Arbetet visar tydligt att det är fullt möjligt att med flera perspektiv närvarande aktivt gå in i de komplexa frågorna på ett framgångsrikt sätt och medskapa hållbara lösningar.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Medskapande-dialog-for-romsk-inkluderingLadda ner

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS