Minnesdag 100 år i rasbiologiska institutets skugga 17 februari 2022

CEMFOR arbetar med planeringen för minnesdag av 100 år i skuggan av rasbiologiska institutet. Det är en del av Sveriges historia, som inte får glömmas eller gömmas.

SAVE THE DATE: 17 FEBRUARI 2022 – MINNESDAG 100 ÅR I RASBIOLOGISKA INSTITUTETS SKUGGA

Det statliga institutet för rasbiologi öppnade i Uppsala 1922. 1956/57 upphörde själva institutet och delar av institutet  upptogs av Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk genetik.  Arkivet från det rasbiologiska institutet handhas av Uppsala universitetsbibliotek.

Under våren 2021 organiserade CEMFOR fyra dialogseminarier med berörda grupper. Vi uppmärksammade då just rasbiologin, det smärtande arvet och dess konsekvenser samt rasismen, som lever kvar än idag. Det är med dessa samtal som arbetet nu går vidare.

Vi planerar för en hel minnesdag den 17 februari.  Dessutom tänker vi oss inslag tidigare samma vecka på eftermiddag-kväll. Därefter tänker vi att olika seminarier kan hållas under hela året. Vi kommer gå ut med en detaljerad inbjudan  till berörda grupper, föreningar, enskilda, för olika slags framträdanden såsom film, dikt, duodji, presentation, performance, utställningar, föredrag. Studenter och forskare, verksamma inom och utanför akademin inbjudes också att bidra.

Vi utgår från metoder och etiska förhållningssätt som finns inom urfolksstudierrasismforskning samt etiska regler som finns i svensk lagstiftning och hos forskningsfinansiärer samt i internationella konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter. 

Välkommen att skicka förslag på din/er medverkan:
Vi vill uppmuntra er att redan nu börja tänka över möjliga bidrag från er sida, och om ni redan nu har ett konkret förslag så går det bra att höra av er till oss. Ambitionen är att sända ut en formell och detaljerad inbjudan inom kort. Vi kommer därefter att ta emot era förslag löpande och fram till 1a december. Svar på förslagen kommer också att ges löpande. 

Med vänliga hälsningar,

Arbetsgruppen leds av May-Britt Öhman, docent övriga medverkande är:
Irene Molina, professor, vetenskaplig ledare vid CEMFOR,
Mattias Gardell, professor, vetenskaplig ledare vid CEMFOR,
Claes Tängh Wrangel, Fil.dr, tf föreståndare vid CEMFOR,
Patricia Lorenzoni, Fil.dr, forskningsassistent vid CEMFOR,
Jasmine Kelekay,  doktorand i sociologi vid University of California, Santa Barbara; gästdoktorand vid CEMFOR,
Eva Charlotta Helsdotter, docent, forskare vid CEMFOR,
Jeannette Escanilla , kommunikatör vid CEMFOR.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS