Staten vill utreda rasbiologins roll i assimilationspolitiken

BiL

Staten vill utreda vilka konsekvenser assimilationspolitiken har haft för nationella minoriteter. En central del i försvenskningspolitiken var rasbiologiska institutets studier om människoraser i Sverige. Ett rasbiologisk institut grundades i Uppsala hundra år sedan. Inom den svenska rasbiologin representerade till exempel finnar, samer, romer och judar lägre stående raser, enligt SVT.

Det är ett väldigt mörkt kapitel i vår historia. Det är helt fruktansvärt att man har delat upp människor i vi och dem, och har tillskrivit dem olika värden, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) till SVT och tar bestämt avstånd från den assimilationspolitik som staten tidigare förde till exempel med hjälp av det rasbiologiska institutet i Sverige.

Strukturell rasism i Sverige

Tornedalingarna har fått en sanningskommission, det pågår nu ett sannings- och försoningskommisionsarbete avseende vad som hände tornedalingar, kväner och lantalaiset. Regeringen har även tagit ett beslut om en kommission för urfolket samer, men ingen kommission har blivit tillsatt än för detta uppdrag.

År 2014 gjordes en vitbok, på regeringens uppdrag, om övergrepp och kränkningar av romer i Sverige.

Varför finns inte resande/romer med i det politiska finrummet?

Staten behöver ta sitt ansvar. Det som har gjorts i assimileringspolitikens namn påverkar fortfarande livet hos våra nationella minoriteter. Vi måste sätta ljuset på vilka övergrepp som har begåtts, säger minister Lind, som i dag är den ansvarige ministern i frågor som rör nationella minoriteter i Sverige.

Läs och lyssna till SVTs reportage HÄR

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS