Nyheter| Grattis till tornedalingarna som nu får en sanningskommission

Bild Harri Blomberg.

Svenska statens övergrepp mot tornedalingar ska nu synliggöras. Regeringen tillsätter i vår en sannings- och försoningskommission så att tornedalingarna ska få upprättelse.

Barnen hade sin skolgång miltals hemifrån. De fick undervisning på ett främmande språk, stryk var vanligt och de utsattes för rasbiologiska undersökningar.

Det är oerhört viktigt att vi synliggör övergreppen, både för att något liknande inte ska kunna hända i framtiden och för att bygga ett nytt förtroende mellan minoriteten och den svenska staten. För det finns djupa sår inom minoritetsgruppen, säger kulturminister Amanda Lind (MP) till TT.

Hon ger beskedet om sanningskommissionen efter ett möte med Svenska Tornedalingars Riksförbund (STR-T) och ungdomsförbundet Met Nuoret på onsdagen. Riksförbundet väckte frågan 2016 och har nu nått ett viktigt mål.

Nu är det meänkielitalande – tornedalingar, kväner och lantalaiset – tur att ta plats i den svenska historien. Dersas berättelse får äntligen komma fram i ljuset.


Fakta: Tornedalingar

Tornedalingar bor eller har sina rötter i älvdalskommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala och delar av Kiruna och Gällivare kommuner.

Alla kallar sig inte tornedalingar. De som bor i Kiruna och Gällivare är mer benägna att se sig som Malmfältsbor och andra kallar sig lantalaiset eller kväner.

Tornedalingar är en av Sveriges nationella minoriteter. De övriga är samer, sverigefinnar, judar och romer.

Språket meänkieli (tornedalsfinska) erkändes som officiellt minoritetsspråk i Sverige år 2000.

Antalet meänkielitalande personer i Sverige uppskattas till 70 000.

Källor: NE, Svenska Tornedalingars Riksförbund, metnuoret.se, minoritet.se,


Fakta: Sanningskommission

Svenska Tornedalingars Riksförbund vände sig 2016 till regeringen och ville ha en sanningskommission för att utreda de övergrepp som skett mot tornedalingar.

Kulturdepartementet gick in med medel till en förstudie som publicerades 2018 och hade titeln ”Då var jag som en fånge. Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet.”

I den beskrivs hur svenska staten från 1880-talet och framåt bedrev en försvenskningsprocess i Tornedalen. Skolan var helt försvenskad på 1920-talet och först 1957 avskaffades förbudet för så att eleverna fick tala sitt modersmål på rasterna. I studien framgår också att rasbiologiska undersökningar, skallmätningar, gjordes på skolelever så sent som 1951.

Med förstudien som grund skrivs nu direktiv till en sannings- och försoningskommission. Kommissionen tillsätts i vår.

Parallellt pågår också ett arbete med att etablera en samisk sanningskommission.

Det finns också en debatt bland resande/romer om att de vill också ha en sanningskommission

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu