Nyheter| Regeringen vill etablera en sanningskommission tillsammans med Sametinget

Privat bild

INRIKES| Helen Öberg (MP) statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Amanda Lind, höll tal när hon deltog på Gammplatsen i Lycksele när samerna återförde sina döda samerna till sin ursprungliga gravplats och pratade om den svenska statens behandling av samerna i sitt tal ”att rasism och rasbiologiska föreställningar under vissa tidsepoker har varit statligt sanktionerat.” Hon passade där på att i sitt tal berätta att regeringen tänker delta i en samisk sanningskommission.

I många år har det talats om behovet av en sanningskommission om vad staten har gjort mot samerna. Regeringen vill i nära samarbete med Sametinget etablera en sådan, och jag är glad att kunna berätta att dialogen om detta har börjat.

Beskedet om en sanningskommission mottogs med glädje och applåder av de många åhörarna.

En sannings- och försoningskommission eller sanningskommission är att en statlig organisation utreder oegentligheter i det förflutna, så det som hänt ska granskas och att försoning ska kunna äga rum.

May-Britt Öhman, skogs- och lulesame, FD, forskare i teknikhistoria och rasismstudier. säger till DiKKO att: det är oerhört viktigt att sanningskommission sköts på ett bra sätt. Det finns mycket kompetens i det samiska samhället som bör tas vara på. Ledningen och främsta ledet måste bestå av samer. Det är också viktigt att geografiskt, skogs, kust- och fjällsamer, yrkesmässigt, ålder och kön blir representerade.

Sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika är den internationell mest kända sanningskommissionen och får ofta agera som förebild.

Men det finns även sanningskommissioner på närmare håll för 2017 beslöt Stortinget i Norge att inrätta den norska sannings- och försoningskommissionen för att undersöka följderna av förnorskningspolitiken för samer och kväner.

För att det här ska bli bra måste staten sätta av tid och pengar. Det får inte bli så att efter sanningskommissionen så har inget förändrats. Eller att det missköts och förorsakar konflikter i det samiska samhället, säger May-Britt.

I Sverige är det fler grupper från de nationella minoriteterna som vill ha en sanningskommission. Vi som är resande/romer har efterfrågat detta länge och välkomnar att samerna får sin sanningskommission eftersom att det kan ge glöd åt vår egen kamp om att få det samma.

Bland annat har föreningen RUNG lyft frågan om sanningskommission tidigare.

Så ett stort Grattis till samerna som kommer vara en förebild för oss andra i vår kamp.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
blogg: Essentiellt