Minoriteten romer och demokrati under den digitala Delaktighetsveckan

Minoriteten romer och demokrati

Britt-Inger Hedström Lundqvist har länge varit engagerad i frågor om mänskliga rättigheter och demokrati. Vid den första romska galan ”Himlen, Jorden & Hjulet” 2019 tilldelades Britt-Inger årets Katarina Taikon-pris till en romsk eldsjäl med motiveringen: ”Kämpar för att romer ska få makt över sin egen historia. En förebild som länge jobbat ideellt och varit med i statens referensgrupper. Föreläser om romsk historia och varför det är viktigt att romer enas som grupp. Har skrivit böcker, startat nättidningar och kämpar för att romer ska få ta tillbaka sitt språk och kultur.” Vill du veta mer om den nationella minoriteten romer och demokrati? Delta på denna kvällsföreläsning.

Plats: Digitalt

Tid: Måndag 15/11 kl. 18.00-19.00 Sista anmälningsdag 7 november.

Föreläsare: Britt-Inger Hedström Lundqvist, Verksamhetsledare på Kärnhuset och Ansvarig utgivare magasin DIKKO.

Målgrupp: För dig som vill lära dig mer om en av våra fem nationella minoriteter.

Även i år kommer vi digitalt arrangera Delaktighetsveckan: Delaktighetsveckan 2021 med tema demokrati (arrangeras under vecka 46 (15–21 november).

Mer information och anmälan hittar du här: Delaktighetsveckan 2021 – tema demokrati | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)Sista anmälningsdag 1 november.

Skriv upp datumen i din kalender redan nu så du har möjlighet att delta på delar som är intressant just för dig! kalender på extern webb, här ser du vad som händer och kan anmäla dig.

Kostnadsfria föreläsningar under veckan av bl.a. Lovette Jallow, Salomon Schulman, Funktionsrätt Västerbotten och SCB. De olika föreläsningarna har stor spännvidd och rör sig från strategisk planering till operativ verksamhet, från internationell lagstiftning via nationella riktlinjer och ner till lokala exempel. Vår förhoppning är att du ska hitta en eller flera föreläsningar som talar just till dig. Bland alla som deltar i mer än två föreläsningar under veckan lottar vi ut fina priser.

Nytt för i år är att veckan också kommer att invigas. Under veckans första pass får vi ta del av samtal med demokratiambassadör Rosaline Marbinah, underhållning av Elin Örebrand från Klabböle och ett boksamtal tillsammans med Suad Ali.

Om veckan:

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till en digital Delaktighetsvecka på temat demokrati. Veckan arrangeras av oss som arbetar med regeringsuppdragen: mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden och demokratifrågor. Syftet med veckan är att genom ett antal olika föreläsningar lyfta olika perspektiv, sprida kunskap och goda exempel samt bidra till kompetenshöjning inom frågor med koppling till mänskliga rättigheter och demokrati. Veckan vänder sig till politiker, chefer, tjänstepersoner och ideella inom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, trossamfund och privatpersoner. De olika föreläsningarna har stor spännvidd och rör sig från strategisk planering till operativ verksamhet, från internationell lagstiftning via nationella riktlinjer och ner till lokala exempel.

Tema Demokrati:

I år fyller Demokratin 100 år! Det är nämligen hundra år sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt!  Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. Demokrati handlar om respekten för alla människors lika värde och om individens frihet och rättighet att påverka. Människors deltagande i samhällslivet och rätt att organisera sig i olika frågor är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. Mål 16 i Agenda 2030 fokuserar på insatser som ska främja demokrati i världen. Där ingår att skydda människors och civilsamhällets grundläggande friheter, säkerställa folkligt deltagande, minska korruption och bygga upp transparenta institutioner. Målet för demokratipolitiken ska vara en levande demokrati som är uthållig, kännetecknas av delaktighet och där möjligheterna till inflytande är jämlika.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS