Minoritetsstress bland Sveriges nationella minoriteter

Foto Evelina Rönnbäck

Torsdag 17 november 2022 10:30 – 11:30 MR- dagarna Örebro

Talare: Hanna Wallensteen
Moderator: Valeria Redjepagic

I Sverige har det funnits en nationell minoritetspolitik sedan år 2000. De nationella minoriteterna är romer, samer, judar, sverigefinnar och tornedalingar. Minoriteternas närvaro i landet är fortfarande en osynlig del i den svenska historieskrivningen. Rätten till ett liv utan diskriminering och utsatthet är grundläggande delar i Sveriges nationella minoritetsåtagande.

Under de senaste åren har offentlig sektor i större omfattning börja lyfta begreppet minoritetsstress, men det finns fortfarande lite underlag och forskning i hur de nationella minoriteterna kan uppleva det. Uppföljningsrapporter inom minoritetspolitikens utveckling indikerar dock att det finns individer från de nationella minoriteterna som upplever att de behöver förhålla sig till sin identitet och vara på sin vakt för omgivningens reaktioner och åsikter om de är öppna om sin identitet.

I detta seminarium kommer vi att djupdyka i begreppet minoritetsstress med hjälp av psykologen och föreläsaren Hanna Wallensteen. Representanter från de nationella minoriteterna samtalar om hur de upplever minoritetsstress i sin vardag. Vilka strategier har de för att möta andras föreställningar? Vilket ansvar har omgivningen för att motverka att individer upplever minoritetsstress?

Publiken bjuds in till att ställa frågor till deltagarna.

Arrangör(er)
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget
Programpunkt/Miniseminarium
Programpunkt (60 minuter)
Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?
Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)
Vilket språk kommer programförslaget hållas på?
Svenska
Tolkningsalternativ
Teckenspråkstolkas

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS