Minoritetsveckan i Gävleborg

Minoritetsveckan i Gävleborg är en länsövergripande vecka för att synliggöra Sveriges nationella minoriteters rättigheter och kultur samt nationella minoritetsspråk.

Källa: regiongavleborg.se

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: urfolket samer, judar, tornedalingar, sverigefinnar och romer. I Sverige tillämpas principen om självidentifikation för att avgöra vilka som ingår i en nationell minoritet. Enligt den svenska minoritetspolitiken betyder det att det är individen själv som avgör om hen vill ingå i en (eller flera) nationella minoritetsgrupper eller inte.

Sverige har även fem erkända nationella minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Samtliga varieteter till de erkända nationella minoritetsspråken ska även de ges möjlighet att utvecklas och bevaras.

Minoritetsveckan i Gävleborg 2023 är ett samarrangemang mellan Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, länets kommuner, organisationer och civilsamhället. Veckan syftar till att lyfta och öka kunskapen om samtliga av Sveriges fem erkända nationella minoriteter och minoritetsspråk genom bland annat fysiska som digitala föreläsningar, utställningar, bokbord, dialoger och kulturevenemang.

Minoritetsveckan 2023

2–8 oktober 2023 (vecka 40) arrangeras Minoritetsveckan i Gävleborg för tredje gången.

Läs även 

Urval av kulturutbud kopplat till Sveriges nationella minoriteter i Gävleborg

September-november 2023 (pdf)

Program 2023 Hela veckan HÄR


Sveriges fem nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Flerspråkighet och kulturell mångfald är en rikedom, en styrka, som behöver stöd. Den regionala kulturplanen betonar betydelsen av de nationella minoriteterna och minoritetsspråk för kultur och konst i länet. Tillsammans med samtliga kulturaktörer med regionalt uppdrag stöttar Kultur Gävleborg arrangemang och projekt kopplade till Sveriges nationella minoriteter.

Kunskap, erfarenhetsutbyten och representation är en förutsättning för att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med Sveriges nationella minoriteters kultur och nationella minoritetsspråk.

Blå davidsstjärna med blå menorah i mitten på en vit backgrund. De är två vanliga symboler för judendomen.

Judar – jiddisch

Romer – romani chib

Sverigefinnar – finska

Tornedalsflaggan eller Meänflaku på meänkieli

Tornedalingar, kväner och lantalaiset – meänkieli

Urfolket samer – samiska

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS