MUCF: 17 organisationer delar på drygt 48 miljoner:

BIld av Engin Akyurt från Pixabay

”Viktigt bidrag som hjälper särskilt utsatta i det tuffa ekonomiska läget”

17 organisationer får nu dela på 48,5 miljoner kronor för att hjälpa socialt särskilt utsatta människor som drabbats hårt av inflationen och höjda priser. Bland organisationerna som får bidrag finns Sveriges Stadsmissioner, Svenska Kyrkan, Hela Människan och Rädda Barnen. 

Källa: MUCF

– Det här är ett viktigt bidrag som hjälper särskilt utsatta i det tuffa ekonomiska läge som Sverige befinner sig i. Civilsamhällesorganisationer gör många viktiga insatser för att stötta hushåll som inte får ekonomin att räcka till. Detta ger dem bättre förutsättningar att ge stöd, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som fördelar statsbidraget

Regeringen beslutade i juni om det nya statsbidraget. Satsningen bygger på erfarenheter av civilsamhällets insatser under pandemin. Även då var det MUCF som fördelade bidrag till civilsamhällets organisationer. Bidraget ska användas för att förstärka organisationers befintliga verksamhet för att möta det ökade behovet av hjälp- och stödinsatser till samhällets allra mest utsatta. Det kan handla om att hjälpa människor att slippa gå hungriga, att de får möjlighet att sköta sin hygien och att få någonstans att sova.    

– Myndigheten fick in 59 ansökningar som totalt omfattade 120 miljoner kronor, alltså mer än dubbelt så mycket som vi hade att fördela, vilket också visar att behovet av hjälp är väldigt stort, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelningen för statsbidrag. 

Flera av organisationerna lyfter i sina ansökningar att den tuffare ekonomiska situationen innebär att de människor som redan tidigare behövde stöd nu är mer utsatta. Samtidigt vänder sig människor som inte tidigare behövt stöd nu till civilsamhällets organisationer för att få hjälp i vardagen.    

– Den ekonomiska utsattheten och fattigdomen ökar i samhället och många hushåll har svårt att klara de nödvändigaste utgifterna. För dem är civilsamhällets insatser viktigare än någonsin. Bland dem som nu får bidrag finns flera av Sveriges största hjälporganisationer och vi vet att de gör ovärderliga insatser, säger Lena Nyberg. 

Statsbidraget kunde sökas av ideella organisationer, trossamfund, samverkansorgan eller församlingar som arbetar med målgruppen socialt särskilt utsatta. Bidraget ska användas för att förstärka sökande organisationers befintliga verksamhet under 2023. Av de organisationer som nu får del av statsbidraget finns fyra trossamfund och 13 ideella föreningar.

Här är de 17 organisationer som får del av statsbidraget: 

Organisation Belopp i kr 
Sveriges Stadsmissioner 10 000 000 
Svenska Röda Korset 9 000 000 
Trossamfundet Svenska kyrkan 6 000 000 
Hela Människan 4 500 000 
Rädda Barnen 3 500 000 
Frälsningsarmén 3 000 000 
Equmeniakyrkan nationella enheten 2 500 000 
Islamiska Shiasamfunden i Sverige 2 500 000 
Ny Gemenskap 1 500 000 
Convictus 1 200 000 
Frivilligorganisationen Agape 1 000 000 
Läkare i Världen 1 000 000 
Stöttepelaren 995 896 
Malmö Kvinnojour 712 352 
Ensamkommandes förbund 691 752 
Räddningsmissionen 200 000 
Talita 200 000 
Totalt 48 500 000 

FAKTA/Statsbidrag till socialt särskilt utsatta 

Under åren 2020 – 2022 fördelade MUCF vid fem tillfällen totalt närmare 270 miljoner kronor i statsbidrag till civilsamhället för insatser för socialt särskilt utsatta människor under coronapandemin. En rapport från MUCF visar att det statliga coronabidraget till civilsamhället var helt avgörande för arbetet med att stötta hemlösa, arbetslösa och migranter när samhällets skyddsnät inte räckte till.   

Under 2022 fördelade MUCF även totalt nästan 99 miljoner kronor i statsbidrag till civilsamhället till arbetet med attstödja människor som sökt skydd i Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina.    

Här kan du se vilka organisationer som har fått bidrag från MUCF

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS