58 etniska och hbtq-organisationer får dela på drygt 30 miljoner i statsbidrag

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt drygt 30 miljoner kronor i bidrag till etniska organisationer och till hbtq-organisationer. Av 71 organisationer som sökt om bidrag för 2021 får 58 bifall.

Vi är glada över att ha fått ett ökat anslag med två miljoner kronor, totalt 11,3 miljoner kronor, att fördela till hbtq-organisationer, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF.

Av drygt 30 miljoner kronor som nu fördelas går nästan 19 miljoner kronor till 48 etniska organisationer. I dessa har minst 51 procent av medlemmarna utländsk bakgrund och man arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället.
Bland de etniska organisationer som beviljats bidrag finns exempelvis Somaliland Riksförbund i Sverige, som fokuserar på att stärka demokratin och att främja ett aktivt medborgarskap i det svenska samhället för sina medlemmar, samt Ukrainska alliansen, som under året arbetat med att hjälpa människor i olika riskgrupper med diverse stödinsatser under pandemin.

I fjol ansökte 64 etniska organisationer om bidrag, jämfört med 61 i år. 48 av de organisationer som ansökte om bidrag i år fick bifall.

Drygt elva miljoner kronor fördelas till tio hbtq-organisationer. Hbtq-organisationerna arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.
Några av de hbtq-organisationer som nu får bidrag är EKHO (Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer) och Lesbisk makt, som med hjälp av bidraget planerar att skapa mötesplatser och aktiviteter runt om i landet.

I fjol ansökte 14 hbtq-organisationer om bidrag jämfört med tio i år. Samtliga hbtq-organisationer som ansökte om bidrag i år fick bifall.

Demokratikrav

Alla organisationer som får bidrag från oss måste ha en verksamhet som följer demokratins idéer. Vi ställer krav på att organisationer inte strider mot principen om alla människors lika värde, att den till sin struktur är demokratisk och att verksamheten bedrivs i enlighet med demokratins idéer, säger Marie Pettersson Hallberg.

MUCF fördelar varje år totalt mellan 300 och 500 miljoner kronor i statsbidrag på regeringens uppdrag. Myndigheten sprider information om bidragen, tar emot och bedömer ansökningar utifrån förordningar och etablerad praxis. Statsbidragen går till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer. 

Under 2020 fördelades medel till bland annat organisationer som arbetar för att öka ungdomars kunskap om strukturell rasism, och organisationer som sprider kunskap om nationella minoriteters utsatthet och kultur.

Projekbidrag att söka

MUCF fördelar också statsbidrag till projekt som handlar om ”Ungas organisering”, ”åtgärder som stärker demokratin” och ”Verksamheter mot rasism och intolerans”.

När det gäller projektbidrag för 2021 så går det att ansöka om dessa mellan 1 januari och 18 februari. Beslut tas under våren, avslutas pressmeddelandet.

Läs mer om de bidrag som MUCF fördelar

Här kan du se vilka organisationer som nu får bidrag för 2021

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS