MUCF och Hej Främling lyfter frågan om våld och utanförskap bland unga

pixabay

Hur går det att förebygga våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt utanförskap bland unga? Den frågan står i fokus när Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar en konferens tillsammans med föreningen Hej Främling.

Källa: mucf.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

– En bra fritid har positiva effekter på både psykisk och fysisk hälsa samtidigt som den också kompenserar för olika livshinder. Forskning visar att risken för att hamna i utanförskap och kriminalitet ökar för unga personer som saknar sysselsättning, meningsfull fritid och stöd hemifrån. Det innebär stort individuellt lidande men också stora kostnader för samhället, både på kort och lång sikt, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Konferensen hålls i Stockholm på måndag, den 11 december, och riktar sig i första hand till personer som fattar beslut om, eller arbetar i ungas fritidsverksamhet. Lena Nyberg inledningstalar på konferensen och flera av landets ledande experter i frågor som rör våld och hedersrelaterat våld och förtryck bland unga deltar. Marika Haug, kriminolog från stiftelsen Tryggare Sverige pratar om hur otrygghet och våld online mot unga kan motverkas, nationalekonomen Ingvar Nilsson pratar om de samhällsekonomiska aspekterna av hedersrelaterat våld och förtryck Anna-Karin Hasselborg, beteendevetare, kriminolog och verksam i Härnösands kommun, pratar om hur vi förebygger våld och förtryck bland unga. Stephanie Cerqueira, projektledare för Fryshusets verksamhet Elektra och United Sisters i Göteborg pratar om hur man samtalar om normer, fördomar och makt. Dessutom medverkar en ungdomspanel på konferensen för att kunna ge de ungas eget perspektiv på frågorna.

Samira Musa, nationella koordinator, och Emma O Jangö, verksamhetschef på organisationen Hej Främling berättar om hur de arbetar för att skapa tillit hos utsatta unga genom öppna och gratis hälsofrämjande aktiviteter. 

Några av de frågor som tas upp under dagen är de vinster som satsningar på tidiga insatser innebär. Ofta vet kommuner och andra myndigheter vad det kostar att driva främjande och förebyggande verksamheter. Ibland även vilken effekt det har. Men lika ofta saknas en bild av kostnaden för att misslyckas.

– Den öppna fritidsverksamheten har en särskilt viktig roll i det våldsförebyggande arbetet och att motverka ungas utanförskap. Personalen har ofta en nära relation till de barn och unga som de möter och kan därför tidigt upptäcka ungas utsatthet. Den öppna fritidsverksamheten kan också spela en viktig roll i samverkan med exempelvis skola, socialtjänst och polis, säger Lena Nyberg.

MUCF har tagit fram flera rapporter om ungas fritid men också stöd för att kunna arbeta förebyggande för att motverka våld, hedersrelaterat våld och förtryck bland unga. Under konferensen presenteras också konkreta metoder och verktyg som förebygger utanförskap och ger förutsättningar för en trygg fritid för unga.

Läs mer om konferensen på mucf.se

Läs mer om MUCF:s arbete våldsförebyggande arbete och motverkande av hedersrelaterat våld och förtryck på mucf.se

Läs mer om Hej Främlings arbete

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS