Nationalhymnen Gelem, gelem med två olika artister, Lindy Larsson och Mark Maxim

Foto Linda Lundqvist


Resande/Romers internationella dag firas den 8 april till minne av den första Romska kongressen som ägde rum i London 1971. Trots att Resande/Romer är ett splittrat folk som inte har ett eget land och bor på alla världens kontinenter finns det gemensamma symboler som man enats kring. Vid kongressen antogs 8 april som Resande/Romers gemensamma internationella dag och Gelem, gelem som nationalhymn.

Gelem, gelem (Jag har vandrat) har en melodi som är traditionell och texten är skriven av Jarko Jovanovic. Idag är det förmodligen den Resande/Romska sången som spelats in flest gånger. Gelem Gelem är en sång som beskriver Resande/Romers historiska vandring från Indien, samt utsatthet och styrka.

  • Resande – Resanderomer härstammar från de migranter som kom till Sverige på 1500-talet och utgör den största gruppen i minoriteten romer.
  • Svenska Romer – kalderashromer kom till Sverige i slutet av 1800-talet.
  • Finska Romer – kaleromerna från Finland kom till Sverige när passtvånget mellan de nordiska länderna avskaffades 1954.
  • Utomnordiska Romer – lovararomer kom till Sverige genom en så kallad organiserad överföring av romer från Östeuropa i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.
  • Nyanlända Romer – arli- och gurbetiromer kom till Sverige på 1990-talet och 2000-talet som flyktingar från Balkan.

Romernas språk kallas é romani chib, ibland även romanés eller bara romani. Sedan år 2000 är é romani chib ett av Sveriges nationella minoritetsspråk.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern

Gelem, gelem (första versen)

Gelem, gelem lungone dromensa
Maladilem baxtale romensa
Air omalen katar tumen aven
E caxrencar bokhale chavensar
”Aai romale, aai chavale”

Jag gick, jag gick på de långa vägarna
Där mötte jag många lyckliga romer
A, romer säger, var kommer ni ifrån?
Med alla tält och hungriga barn.
”Aai, romer, aai, ungdomar”

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS