Nättidningen magasin DIKKO kommer kompletteras med en papperstidning

Efter redaktionella diskussioner har vi bestämt att magasin DIKKO under hösten och vintern ska jobba för att skapa en papperstidning av nättidningen DIKKO. Nättidningen kommer självklart vara kvar precis som den är och papperstidningen kommer endast vara ett komplement. Tanken är att vi under och efter 2022 ska publicera en papperstidning två gånger per år.

Vi vill tillhandahålla tidningen till den äldre generationen av resande/romer som inte har lika stor datorvana som den yngre generationen. Vi ska också skicka tidningen till institutioner (HVB-hem, fängelser, häkten m.m.) där det finns personer som är frihetsberövande och inte kan läsa vår tidning på nätet. Vi kommer lägga upp tidningen som pdf i vår nättidning och dela med oss av de reportage och artiklar som skrivs i papperstidningen.

Eftersom vi inte kommer sälja tidningen eller ta ut någon kostnad av den som får tidningen kommer vi behöva hitta finansiering på annat håll.

I dag är det RFHL och RUNG som är de enskilt största bidragsgivarna och som gör det möjligt för magasin DIKKO att skapa en papperstidning. Deras bidrag kommer inte täcka hela kostnaden utan vi kommer behöva mer pengar från olika håll. Vår förhoppning är att föreningar, företag och allmänheten kan tänka sig att bidra till omkostnaderna för att göra tidningen. Vi kommer också söka pengar från olika håll och hoppas på att få lite hjälp från dessa institutioner.

Vet du någon som vill vara med att skapa denna unika tidning? Skriv till britt-inger@dikko.nu  eller ring 076 844 51 61

Vill du skänka pengar får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller sätta in dem på bg: 5534-0046 och märk med TIDNING för att öronmärka pengarna.

Vill du annonsera eller bli en av våra bidragsgivare som privatperson, förening eller företag så ta kontakt med Britt-Inger. Skriv till mailen britt-inger@dikko.nu  eller ring 076 844 51 61

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS