Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter till Skellefteå 2024!

Entré till Skellefteå kommuns stadshus, kommunhus, Brinken, Kundtjänst, Foto Carina Wallin

Mänskliga Rättighetsdagarna, Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter kommer 2024 att arrangeras i Skellefteå! Konferensen genomförs årligen i olika städer i Sverige och syftar bland annat till att lyfta frågor om mänskliga rättigheter högre upp på den politiska dagordningen och att erbjuda kunskap och metoder för praktisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna på lokal, nationell och internationell nivå.

Källa: pressmeddelande

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett forum initierat och arrangerat av civilsamhället. Projektägare och genomförare av konferensen är föreningen Ordfront. Dagarna planeras tillsammans med de lokala värdarna Skellefteå kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten samt en lokal arbetsgrupp bestående av representanter för det civila samhället i Skellefteå.

– Att barn och unga känner framtidshopp och delaktighet är en viktig faktor för all utveckling och något vi vill ska genomsyra den omställning Skellefteå befinner sig i. Det knyter an till den sociala hållbarhet som går som en röd tråd genom hela vårt arbete. Därför är det väldigt glädjande att MR-dagarna hamnar i Skellefteå 2024. Förhoppningen är att de här dagarna ska fungera kunskapshöjande, inte bara för de redan frälsta, utan för en bredd av människor både i och utanför Skellefteå, säger kommunalrådet Lorents Burman (s).

Föreningen Ordfront med MR-dagarnas kansli ser fram emot att samarbeta med kommuner, lokala och regionala myndigheter, civilsamhälle, lärosäten och företag under kommande år för att skapa ett intressant och relevant arrangemang för Skellefteå och Västerbottensregionen.

– MR-dagarna är en viktig mötesplats för praktiker, forskare, myndighets- och kommunanställda, förtroendevalda, företag och inte minst ideellt engagerade som arbetar med mänskliga rättigheter.Men den är också öppen för allmänheten och en stor del av forumet är dessutom gratis. Det händer mycket spännande i Skellefteå och det finns ett stort engagemang för att vara värd för MR-dagarna vilket borgar för ett riktigt intressant program och en spännande samverkan, säger Anna Wigenmark, generalsekreterare för föreningen Ordfront.

Mänskliga Rättighetsdagarna kommer att genomföras på Sara Kulturhus den 14-16 november 2024.

Läs mer om Mänskliga Rättighetsdagarna på www.mrdagarna.se.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS