Nu JO-anmäls Hörbys flaggpolicy

Foto Linda Lundqvist

Kommunstyrelsen i Hörby  har beslutat att endast tillåta kommunens egna flagga samt nationella flaggor. Ett beslut som har väckt stor kritik.

En privatperson i Umeå reagerade på att Hörby kommun beslutat att stoppa prideflaggan och har nu lämnat in en anmälan till Justitieombudsmannen, JO.

Enligt anmälaren är beslutet diskriminerande inte bara mot hbtq-personer och pride utan det strider mot skyddet för Sveriges fem nationella minoriteter.

Redaktionen
resaktionen@dikko.nu