nyheter

Nu JO-anmäls Hörbys flaggpolicy

Kommunstyrelsen i Hörby  har beslutat att endast tillåta kommunens egna flagga samt nationella flaggor. Ett beslut som har väckt stor kritik. En privatperson i Umeå reagerade på att Hörby kommun beslutat att stoppa prideflaggan och har […]

nyheter

Nyheter| Resande/romers internationella dag 8 april

Romernas internationella dag (nationaldag) firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Resande/romer har inget land som de kan kalla sitt. Men trots att resande/romer är ett splittrat folk […]

No Picture
nyheter

#Nyheter| Resandefolket vill skapa en egen flagga

Romaniseal – Romanichal flagproject international, vill ha en gemensam flagga för alla resande. Paul K Roos, från Sverige sitter med i det gräsrotsorganiserade flaggprojektet. Han uppmanar alla resande som vill att vara en del av projektet […]