#Nyheter| Resandefolket vill skapa en egen flagga

Romaniseal – Romanichal flagproject international, vill ha en gemensam flagga för alla resande. Paul K Roos, från Sverige sitter med i det gräsrotsorganiserade flaggprojektet. Han uppmanar alla resande som vill att vara en del av projektet att bidra med förlag och rösta så småningom om vilket förslag som ska vinna.

Tanken om att skapa en flagga kommer från gräsrotsnivå och är inget som är organiserat av föreningar i de olika länderna. Det publicerades ett reportage i Traveller times den 27 November 2018 om flaggprojektet. Artikeln belyser ett tydligt samband mellan de olika länderna som finns med i artikeln.

Flaggan kommer inte ersätta den internationella Romaflaggan som antogs 1971. Den här nya flaggan kommer symbolisera återföreningen av ett splittrat folk. Ett folk som genom sekler funnit vägen tillbaka till varandra och nu vill ha en flagga som representerar oss.

I Romanichalflagprojekt finns representanter för de olika länderna. Från UK Elizabeth Small-Isaacs, Sverige Paul K Roos, Canada/USA Johnny Jack Pearce och är även supportade av andra familjer i de respektive länderna.

Alla som är resande kan bidra med förslag om hur en flagga ska se ut. När du har ett förlag om utseendet skickar du in det till, Romaniseal – Romanichal flag Project internationals mailadress romanichalflagproject@gmail.com

Bidragen ska vara inskickade innan den 1 januari.

När du skickar in ditt bidrag vill de veta att du är resande, vilken familj/släkt du tillhör och vilket land du kommer från. Kommittén kommer samla ihop bidragen och sen kommer vi från Sverige kunna rösta på de förslag som svenska resande har gjort. Hur själva röstningen kommer gå till kommer det information om senare.

När vi har röstat om vilket förslag vi vill ska representera oss kommer kommittén utse vilket förslag som vinner. Det samma kommer ske i de andra länderna som finns med.

Röstningen om vilket bidrag som vinner kommer ske under demokratiska former i den internationella flaggkommittén. Förslagen diskuteras och det vinnande förslaget kommer utkristallisera sig. När det sen finns ett vinnande förslag kommer det förslaget representera vårt folk i Sverige, Norge, England, USA, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika.

Bakgrunden till skapandet av en flagga är att påvisa att vi är ett folk som är besläktade. Det går idag påvisa att våra blodslinjer och vår kultur sitter ihop. Vi har dessutom vår gemensamma dialekt av romani som kommer från den första vandringen till Nord Europa. Alla länder är positiva till ett projekt där folket har sin egen röst utan föreningar och organisationer som förespråkar folkets vilja.

Detta gäller oss och det är historiskt att vi tillsammans skapar något. Vi är ett folk som varit splittrade under hundratals år och har nu börjat hitta tillbaka till varandra.

hemsidan har Amanda skrivit att:

I overwhelmingly supported by families in our respective countries and beyond. We believe the Romanichal flag salutes the importance of cultural unity and promotes the alliance between us, wherever we reside. 

Och i Elizabeths letter skriver hon:

We are all part of Romani history group, a load of history geeks tracing our families and getting all excited about finding cousins when 2 Scandinavian men turned up. Those of us who´ve done DNA test discover we match at high levels with Scandinavian Romanisaels and we have historical records that show that show that back in time, our tribe split; we came to England and they went to Denmark, Sweden etc. Also there was a time in British history when Romanies were deported from Scotland into Norway. I also started a small language group where a group from England and America shared our Romani words, because that is another thing that is disappearing. 

Låt oss vara en del av de andra ländernas engagemang. Kom med förslag skicka in demo och låt Sverige vara med att bidra till Resandefolkets gemensamma flagga. Skicka in förslagen till romanichalflagproject@gmail.com innan den 1 januari.

Paul K Roos

Följ oss på Facebook “Romanichal-Romanisael flag project” eller på hemsidan https://romanichalflagproject.com/