Nu satsas det på film och tv med minoritetsfokus för barn och unga

BoostHbg och Tehara Media startar utvecklingsprogrammet Satsa!. Ett program för dig som vill skapa film och tv för barn och unga, med ett minoritetsfokus. Deltagare kommer att få stöd genom stipendium, workshops och nätverkande. Ansökan öppnar i december 2020 och urvalet sker i början av 2021.

BoostHbg har tillsammans med Tehara Media fått stöd från Svenska filminstitutet för att kunna genomföra utvecklingsprogrammet Satsa! Målet är att genom en kombination av stipendium, handledning och nätverkande utöka möjligheterna för skånska kreatörer att skapa berättelser för barn och unga på de nationella minoritetsspråken.

Initiativets fokus är på att skapa innehåll med minoritetsperspektiv för att öka inkluderingen i samhället. Ett långsiktigt fokus där programmets projekt inte avgränsas till ett specifikt språk eller format. En öppenhet som BoostHbg och Tehara Media menar kan uppmuntra deltagarna till att utforska de grundläggande orsakerna till att språk och kulturella olikheter utrotas.

Vi på BoostHbg ser framemot att arbeta tillsammans med Tehara Media för att öka inkluderingen och arbeta långsiktigt för att skapa möjligheter inom film. Satsa! är en chans för olika röster att berätta historier med minoritetsperspektiv riktade mot barn och unga, och det ska bli superroligt att se vad för spännande projekt som kommer in, säger Hillevi Gustafson, Community Developer på BoostHbg.

Det viktiga i detta program är att syftet tillåts att vara detsamma oavsett vilket språk eller format det handlar om. Inkludering är nyckelordet som måste följa med från projektidé, arbetsprocessen och hela vägen till publikmötet . Detta är en chans att testa att nå både nya kreatörer och nya målgrupper och skapa innovativa berättelser från ett annat perspektiv vilket ligger helt i linje med BoostHbgs arbetssätt och Helsingborgs stads viljeriktning, säger Hillevi Gustafson, Community Developer på BoostHbg.

Innehåll och ansökan
På boosthbg.se finns information om hur man ansöker samt detaljer kring vad aktörerna söker efter för projekt. Ansökan öppnar 4 december och det kommer att finnas möjlighet till vägledning redan under ansökningsprocessen. Satsa! är öppen för alla oavsett tidigare erfarenheter, målet är inte att skapa en helt färdig film utan att testa en idé och lära sig hur den kan utvecklas vidare. Deltagare som blir beviljad stöd kommer under våren att arbeta med en coach för att testa och utveckla idéer. Det kommer även hållas ett antal workshops både för de utvalda projekten och allmänheten. Satsa! avslutas med en öppen nätverksträff där deltagare får en chans att presentera sina projekt och skapa intresse för att utveckla det vidare.

Samarbetspartners i Satsa!!
BoostHbg är ett regionalt resurscenter, som ingår i Dunkers kulturhus, som stöttar innovation inom de digitala audiovisuella produktionsbranscherna. BoostHbg stöttar kreatörer som utforskar och optimerar hantverket av storytelling för att hålla sig relevanta i det föränderliga medielandskapet. BoostHbg är en del av Helsingborg stad med bidrag från Region Skånes Kulturförvaltning. BoostHbg kommer att vara drivande i utvecklingsprogrammet, matcha deltagare, projektleda och utforma. 

Tehara Media är en förening som verkar för att öka nationella minoriteters delaktighet och inflytande i svensk film och media. De jobbar med pedagogik, filmproduktion, filmvisning, metodutveckling och andra mediaprojekt. Tehara Media kommer att delta i Satsa! genom möjligheter till nätverkande och som stöttning i utformande av projekt, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu