Nyheter| Arkivens dag på Österlen den 14 november

https://www.raa.se/

Svart på vitt

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. I arkiven finns handlingar som vittnar om vår historia, beslut som fattats likväl som människors minnen och tankar. Vill man veta vad som verkligen hände och hur samtiden upplevde händelsen är det till arkiven man ska gå. Där finns den levande historien – i original! Arkiven är samhällets minne.

I år firar Österlens Museum för första gången Arkivens dag i det nya museimagasinet Garvaren.

Kl.12: Titta in i vårt nya arkiv med antikvarie Ulrika Wallebom och arkivassistent Annette Glimberg.

Kl. 13: Föredrag av Magnus Lindskog ”Släktforskning. Svart på vitt – men ändå i färg”.
Magnus Lindskog är ordförande i Österlens släktforskar- och folklivsförening och känd av många för sina djupdykningar i arkiven.

Kl. 14: Föredrag av Martin Eriksson ”Exkludering, assimilering eller utrotning?

Martin Ericsson är forskare och docent vid historiska institutionen, och disputerade våren 2015 på avhandlingen ”Exkludering, assimilering eller utrotning? ’Tattarfrågan’ i svensk politik 1880–1955”. Den handlar om den politik som svenska myndigheter bedrev mot de personer som nedsättande pekades ut som ”tattare” under 1800- och 1900-talet, däribland många människor i det svenska resandefolket, avslutas inbjudan med.

På grund av årets mest kända anledning måste vi begränsa antalet deltagare till max 20 personer per föredrag. Fritt inträde. Fika finns till försäljning. Föranmälan till: osterlens.museum@simrishamn.se. Bokningsbekräftelse skickas via mejl.

Hämtat från https://www.raa.se/

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu