Blänkare

Vill du veta mer om din släkts ursprung?

Vems är du, ger historiska tillbakablickar men bygger på människors berättelser här och nu. Det är erfarenheter och minnen som rymmer samhörighet, tystnad och stolthet, sorg och upprymdhet. Projekt om nationella minoriteter 2020–2022 arbetar Stadsmuseet […]

Uncategorized

The best gift you can get

Not long ago, I started with what seems to be a very common thing these days, namely looking into my ancestors. What did they do, and who were they? So I joined one of the […]