Sandra Englund hittade sina rötter via DNA och släktforskning

Foto Monica Wallman

Sandra Englund är högaktuell med sin utställning, men också efter att hon varit gäst hos ”Malou efter tio”. När hon besöker Malou von Sivers får vi lyssna på intervjuer och berättelser. Sandras romska rötter hölls hemliga – DNA-test gav större identitet heter programmet där Sandra Englund och Nora Pettersen samtalar. Nora Pettersen är en av Sandras många nya släktingar och har hjälpt henne hitta hem till sitt nya folks kultur och språk.

Magasin DIKKO har tidigare intervjuat Sandra Englund.

Sandra Englund, 46 år, är uppvuxen och bor i Gävle. Arbetar som lärare och pedagog inom foto på en gymnasieskola och på Kulturskolan i Gävle. Utöver det frilansar hon bland annat som fotograf och dramapedagog. Intresset och nyfikenhet för släktforskning har alltid funnits men kom inte igång förrän hon var 41. Sandra älskar att träffa och lära känna människor, besöka och uppleva nya platser och skulle vilja resa mycket mer än vad hon gör.

För många av oss resande är Sandra ett känt ansikte trots att hon inte vetat om sina rötter så länge. Sandra har många järn i elden och är idag inte bara engagerad i släktforskning och DNA-utveckling utan finns med i flera andra sammanhang där hon representerar resande/romer. Till exempel så finns hon med i regeringens referensgrupp för nationella minoriteter och kvinnogruppen i Gävle som är en del av Gävles romska förening.

Hon uppmärksammas för att hon via släktforskning och DNA hittat sina rötter hos Resandefolket. Gunilla Nordlund, P1, har intervjuat Sandra i den nya programserie Familjehemligheten.

Hon finns också med i podcastavsnittet Släkten dolde våra romska rötter som är en del i serien Familjehemligheten

Kan du berätta om vad det betyder för dig att bli uppmärksammad?

Det är egentligen inte jag som blir uppmärksammad utan först och främst min historia vilken är en del av den svenska historien som aldrig blivit omskriven. Det som tidigare framkommit är en beskrivning OM och med ett utifrånperspektiv. Att ändå få bli uppmärksammad och hörd ger möjlighet till en omskrivning av historien. Lyfta ett inifrånperspektiv och, i bästa fall, få fram en mer sann och faktabaserad bild av vårat folk.

Ingen berättade för Sandra om mormor eller hennes bakgrund, för ingen visste något, inte ens hennes föräldrar. För Sandra innebar vetskapen om att hon har sina rötter hos Resandefolket att hon började se sig själv med nya ögon. Vetskapen väckte både stolthet och viss rädsla.

Jag känner mig väldigt stolt över mitt ursprung och de släkter jag tillhör.
Parallellt är det en stor sorg över att min och så många resandesläkter och familjer varit tvungna att tysta ned och hemlighålla folkets traditioner, kultur och språk på grund av samhällets syn och regelverk under minst 400 år.
Det gör att det idag är väldigt svårt att återta och ta del av det som ännu finns kvar, berättade Sandra när vi intervjuade henne inför artikeln Sandra Englunds ursprung uppdagades med DNA

Sandra vet idag att hon har rötter hos Resandefolket både på sin mammas och på sin pappas sida. Något som varit gömt och glömt i flera generationer. I och med sin upptäckt öppnade sig en helt ny värld. Sandra vill nu lära sig språket och höja statusen på Resandefolket.

Hur påverkar vetskapen om dina rötter dig?

För mig handlar det om att försöka förstå och berätta min historia samtidigt som jag hyser stor respekt för vårt folk. Det innebär ibland en svår balansgång och mycket processande inombords. Jag sitter ständigt med fler frågor än svar men det är också en stor del av min personlighet. Att vilja veta, veta mer. Det jag är mest rädd för att såra någon eller att jag gör någon annan en björntjänst. Fastän vi lever på 2020-talet!
Hittills upplever jag bara positiva saker och positiv feedback. Inga negativa följder som kommit mig till känna. Men jag tror på varsamhet, säger Sandra som avslutning.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt