Nyheter| Informationsdag om resande/romers rättigheter och skolans ansvar på Västerbottens museum

Foto Linda Lundqvist

INFORMATIONSDAG RESANDE/ROMERS RÄTTIGHETER OCH SKOLANS ANSVAR Onsdag 8 april kl 13–15

Västerbottens museum på Gammlia i Umeå önskar alla som vill Välkomna! De vänder sig i första hand till de som jobbar inom skolsektorn. Passa på att få en kostnadsfri informationsdag på Västerbottens museum. Informationen kommer att hållas på den internationella romadagen 8 april. Minoriteten romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter. De andra fyra är är samer, som också är ett urfolk, judar, tornedalingar och sverigefinnar.

I minoriteten romer finns det fem olika grupper, resandefolket, svenska romer, finska romer, utomnordiska romer och nyanlända romer.

Skolan är en viktig aktör för de nationella minoriteterna och har ett särskilt ansvar att undervisa om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Den elev som tillhör en nationell minoritet har dessutom rätt att utveckla sitt minoritetsspråk.

Kostnadsfri medverkan. Obligatorisk föranmälan till sofia.breimo@vbm.se senast 13 mars.

Fakta.
8 april – internationella romadagen Dagen tillkom för att högtidlighålla den första internationella romakongressen i London 1971.

Läs också:  Resande/romers nationaldag 8 april

Västerbottensredaktionen
redaktionen@dikko.nu