Nyheter| Mångfald – Minoritet – Kulturhistoria på Västerbottens museum

foto BiL

Västerbottens museum landar nu det treåriga projektet som fokuserat på Sveriges urfolk och nationella minoriteter, med fokus på medskapande, dialog och metodutveckling.

Utgångspunkten för Västerbottens museum är att alla ska ha möjlighet att förmedla sin historia, sina föremål, minnen och erfarenheter till museer och även kunna finna sin historia i museernas samlingar och arkiv. Så är inte fallet idag. Särskilt tydlig är frånvaron av olika minoriteters egna berättelser. Majoritetssamhället har, som så ofta annars, varit normen inom museivärlden.

Projektet har både varit lärorikt och så himla viktigt. Det har verkligen varit ett förändringsarbete för museet och vi har byggt ny kunskap och nya nätverk som är så väldigt viktiga för att kunna berätta om Västerbottens mångfacetterade kulturarv.

Kärnan i det treåriga projektet har varit dialog och medskapande, främst med föreningar för urfolket och de nationella minoriteterna men även med enskilda privatpersoner.

RUNG har till exempel varit en jätteviktig och värdefull samarbetspart som vi haft ett jättefint utbyte med – bland annat gjort intervjuer med några av medlemmarna och samarrangerat temadagar och Internationella romadagen tillsammans, säger Sofia Breimo, projektledare och etnolog till DIKKO

Bland mycket annat har projektet resulterat i publikationen där bland annat chefredaktör Linda Lundqvist finns med på bild när hon föreläste på museet och representerade föreningen RUNG.

Prioritet: Minoritet

Prioritet Minoritet pågick från 19 november 2017 – 2 september 2018
I Sverige finns fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar, samt urfolket samer. Trots att vi har levt sida vid sida i århundraden finns mycket lite samlat och beskrivet i museets arkiv om minoriteternas villkor och liv.

Västerbottensredaktionen
redaktionen@dikko.nu