Nyheter| Nationella minoriteters nyhetsbrev

BiL

Läs senaste nyhetsbrevet!

Nationella minoriteter är ett nyhetsbrev som ges ut av Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, som tillsammans har regeringens uppdrag att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

Nyhetsbrevet är digitalt och skickas via e-post cirka fyra gånger per år.

Här kan du fylla i dina adressuppgifter och blir prenumerant!

Den här gången handlade brevet om:
Informationsträff i Stockholm – ta del av konferensen i efterhand
Länsstyrelsen och Sametinget bjöd in till informationsträff den 15 maj i Stockholm. Målgrupp för träffen var samordnare och andra ansvariga för arbetet med nationella minoriteters rättigheter i regioner och kommuner som ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Informationsträffen webbsändes i realtid och du kan även titta på den i efterhand.Här hittar du filmer och Powerpoint-presentationer från dagen

Andra rubriker i nyhetsbrevet är:

  • Utbildning i minoritetslagen
  • Nationella minoriteters rättigheter
  • Skolpersonal utbildas med fokus på romer

Här hittar du tidigare och det senaste nyhetsbrevet

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu