Nyheter| Ny rapport: Förintelsen är både viktig och intressant

Foto från Auschwitz-Birkenau Kurt Magnusson

I ett pressmeddelande skriver Forum för levande historia att de allra flesta i Sverige tycker att kunskap om Förintelsen är både viktig och intressant, enligt en rapport från Forum för levande historia som släpps i dag. Det är den första undersökningen någonsin i Sverige som beskriver hur vuxna personer utanför skolans värld tänker kring Förintelsen.

Vi ser en positiv utveckling över tid. 98 procent av allmänheten är säkra på att Förintelsen har ägt rum. Bland skolelever 1997 var det hela 12 procent som var osäkra på samma fråga och svarade ”vet ej”. Den generationen har nu blivit äldre och bland personer födda samma år är det nu endast 0,9 procent som svarar ”vet ej” på frågan om Förintelsen har ägt rum, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

Resultatet från 1997 bidrog till att dåvarande regering tog initiativ till informationsinsatsen ”Levande Historia”, med bland annat boken …om detta må ni berätta… som utgångspunkt. Myndigheten Forum för levade historia bildades 2003.

Att Förintelsen är betydelsefull för de allra flesta i Sverige är ett tydligt resultat. Uppfattningen hos de flesta är också att Förintelsen inte får för mycket utrymme i det offentliga samtalet, säger Oscar Österberg, författare till rapporten och forskningssamordnare vid Forum för levande historia.

För oss som myndighet innebär resultatet att Förintelsen är en bra och rimlig utgångspunkt i vårt uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter, säger Ingrid Lomfors.

Olika källor till kunskap om Förintelsen
Skolans undervisning och film är för de allra flesta de viktigaste källorna till kunskap om Förintelsen. Bland enskilda medier är det just film som flest nämner. Många har även besökt ett före detta koncentrations- eller förintelseläger – nästan en av fyra bland samtliga svarande.

Vi ser att många har fått kunskaper från Förintelsens minnesplatser, men att det inte räcker att bara besöka dessa platser för att betrakta Förintelsen som betydelsefull. Upplevelsen är avgörande och det som spelar roll är att bli berörd med starka känslor och att det ska kännas verkligt. Därför behövs det mer kunskap om hur det går till att besöka minnesplatser, säger Ingrid Lomfors.

Olika syn på offer och ansvariga
De allra flesta kopplar begreppet Förintelsen till förföljelse och folkmord på judar. Därutöver finns lite olika syn på vilka offergrupper som ingår i begreppet Förintelsen. Yngre tenderar att inkludera homosexuella och funktionsnedsatta i större utsträckning, äldre svarar i högre grad att romer ingår.

När det gäller ansvariga för Förintelsen nämner de allra flesta nazisterna och nazismen. En intressant och påtaglig skillnad i svaren är att kvinnor i betydligt större utsträckning än män tenderar att nämna Hitler, antingen ensam eller tillsammans med andra, säger Oscar Österberg.

Ta del av rapporten här: www.levandehistoria.se/material/uppfattningar-om-forintelsen

Om undersökningen
Resultaten bygger på data från två enkätundersökningar som Novus har genomfört på uppdrag av Forum för levande historia under perioden 12–19 juni 2018. Den ena undersökningen genomfördes genom webbintervjuer med 1027 personer i åldrarna 18–79 år i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Den andra undersökningen genomfördes genom webbintervjuer med 207 ungdomar i åldrarna 14–18 år, som rekryterades genom samma Sverigepanel avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu