Nyheter| Prata med barnen om coronaviruset

pixabay

Människor måste nu hålla sig hemma och det finns otroligt mycket information som publiceras varje dag. Det är det inte konstigt om barn blir oroliga. Barn kan tycka att det är svårt att förstå utifrån de bilder som visas på TV eller på internet.

UNICEF ger tips på sin hemsida om hur man som förälder kan prata med barn på ett meningsfullt sätt om detta överväldigande tema.

Ställ öppna frågor

Ge barnen möjligheten att prata om det som händer genom att ställa öppna frågor och på så sätt få en större förståelse för hur mycket av situationen som barnet förstår och får med sig.

Om de är väldigt små och inte vet något om virusutbrottet redan, behöver ni kanske inte att ta upp temat – bara påminna dem om hur viktigt det är med god handhygien utan att skrämma de onödigt mycket, menar UNICEF.

Att rita, skriva historier och andra aktiviteter kan hjälpa att få igång ett samtal, föreslår organisationen och tillägger att barnens bekymmer inte ska förminskas eller avfärdas. Passa på att bekräfta deras känslor och försäkra dem om att känna rädsla är helt naturligt.

Barn reagerar på de vuxnas reaktioner och blir nervösa när vuxna är det.

Använd barnvänlig ärlighet

Barn har rätt till sann information om vad som pågår, samtidigt som vuxna har ett ansvar att skydda barn från stress. Därför är det viktigt att prata med barn på barnets nivå.

Använd åldersvänligt språk, se deras reaktioner, och var uppmärksam på i vilken grad som de känner rädsla, menar UNICEF.

Om du har svårt att svara på frågorna som barnet ställer är det bättre att besöka sidor som UNICEF:s och WHO:s hemsidor istället för att leta på egen hand eller gissa. Det är viktigt att vi är källkritiska.

Lär barnen om skydd och vikten av att tvätta händerna

Handhygien är ett bra sätt att skydda barnen från coronaviruset/COVID-19 och andra sjukdomar. Uppmuntra barnen att regelbundet tvätta händerna. Gör det till en naturlig rutin så blir det naturligt. Prata på ett sätt som inte gör barnen rädda.

Gör tvättandet till en rolig lek, sjung till exempel Bä bä vita lamm eller någon annan sång, som tar 20-30 sekunder att sjunga, under tiden de tvättar sig. Det gör att de vet hur länge de ska tvätta sig och blir dessutom roligare. Att leka in bra rutiner gör inlärandet enklare.

Visa barnen hur de ska hosta och nysa i armvecket, och be de säga till om de tror att de har feber eller känner svårigheter med att andas.

Föräldrars uppträdande påverkar barnen

När barnen oroliga eller upprörda av TV-inslag eller liknande innehåll på internet, finns det en risk att de tror att de är i omedelbar fara. Hjälp dem att de tackla sin rädsla via lek eller annat som gör att ditt barn kan slappna av. Föräldrars agerande är viktiga för barnen.

Att upprätthålla rutiner och tidsplaner så mycket som möjligt, speciellt innan de går och lägger sig, eller hjälpa dem med att skapa nya rutiner, menar UNICEF.

Om det uppstår ett utbrott av coronasmitta i barnens närområde, försäkra barnen om att det är liten sannolikhet att de kommer bli sjuka. Försäkra dem om att det är många vuxna jobbar hårt för att hålla deras familj trygg.

pixabay

Om barnen blir sjuka, berätta för dem att det är viktigt och tryggare för dem att hålla sig hemma. Det kan vara svårt att förhålla sig till regler som har blivit satta för att hålla alla andra trygga därför är det viktigt att berätta att det också handlar om deras trygghet.

Coronarelaterad mobbing

Var uppmärksam på och försäkra er om att barnen varken upplever eller bidrar själv till coronarelaterad mobbing.

Förklara för barnen att sjukdomen inte har något att göra med hur folk ser ut, var de kommer från, eller vilket språk de pratar. Be dem att säga till en vuxen om de själva eller hör att någon annan blir utsatt för mobbing.

Eftersom barnen bör lära om människor som hjälper varandra, tipsar UNICEF föräldrar och andra att dela historier om hälsoarbete, forskare och unga människor som hjälper till med att stoppa utbrottet.

Det kan vara en stor tröst att veta att snälla människor jobbar för att göra situationen bättre, säger organisationen.

Oro smittar

Barn är uppmärksamma och märker hur vuxna reagerar på nyheter, så prata med andra vuxna om din oro, ta hand om dig själv och uppträd lugnt framför barnen. Det hjälper barnen att tackla situationen.

Sätt av tid till att göra något som ni trivs med, understryker UNICEF vikten av.

pixabay

Glöm inte att handhygien är otroligt viktigt.

Prata med barnen om deras oro

Prata med barnen men se till att barnen efter ett samtal som kan vara jobbigt inte lämnas med en känsla av stress och rädsla. Föräldrarna och andra bör vara uppmärksamma på barnens kroppsspråk när ett samtal avslutas. Försöka att vara uppmärksam på barnens stressnivå. Tecken på rädsla kan vara en onaturligt hög röst eller onaturligt snabba andetag. Glöm aldrig att du som förälder känner ditt barn bäst och är barnets bästa skydd.

Påminn barnen på att de kan prata om svåra saker med er när som helst. Påminn dem om att ni älskar dem, att ni lyssnar på dem, och att ni finns där för dem om de känner sig bekymrade.

Källa: https://unric.org/

Var rädda om varandra!

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu