Två barn om dagen dör i krigets Ukraina

Foto: Anna Beermann

Kriget i Ukraina är en katastrof för alla, men särskilt för de ukrainska barnen. Hundratals skolor och sjukhus har bombats och förstörts. Barnens trygghet har förvunnit och i många fall har de skiljt från sina familjer och sin trygghet.

Miljoner människor saknar de mest basala saker som rent vatten, mat och tak över huvudet. På mindre än tre månader har två tredjedelar av alla barn i Ukraina tvingats på flykt och lämnat sina hem. De har antingen tagit sig till andra platser i Ukraina, eller är på flykt till andra länder.

Det dör minst två barn om dagen på grund av kriget, vilket blir 14 barn på en vecka eller 60 barn på en månad på grund av ett krig de inte har bett om. Barnen är de som är mest beroende av andra för att klara sig när det är krig, och det är därmed de som är mest utsatta också.

UNICEF skrivet att:

Baserat på rapporter som verifierats av OHCHR dödas i genomsnitt fler än två barn och fler än fyra skadas varje dag i Ukraina – mestadels i attacker med explosiva vapen i befolkade områden. Civil infrastruktur som barn är beroende av fortsätter att skadas eller förstöras; detta inkluderar hittills minst 256 hälsoinrättningar och en av sex UNICEF-stödda ”säkra skolor” i landets öst. Hundratals andra skolor över hela landet har också skadats. Förhållandena för barn i östra och södra Ukraina där striderna har intensifierats är alltmer desperata.

Läs mer om UNICEF:s arbete i Ukraina här: www.unicef.org/ukraineconflict

Familjer splittras och det är fler än fyra miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Människor som söker skydd i andra länder, oftast handlar det om de tar sig till till de länder som ligger närmast deras egen gräns. Polen, Rumänien, Ungern, Slovakien och Tjeckien, men också Moldavien har tagit emot många flyktingar från Ukraina. Nära hälften av de som flyr undan kriget är minderåriga och är därför i större utsträckning i behov av extra skydd, enligt UNICEF.

Det finns alltid en risk för barn som kommit ifrån sina familjer och pålitliga vuxna att de faller offer för trafficking och utnyttjande. Dessutom är cirka 90 procent av alla som flyr från kriget i Ukraina kvinnor och barn, vilket innebär att de under sin befinner sig under hot från kriminella nätverk som finns längs flyktvägarna. De riskerar att bli utsätta för våld, människohandel och övergrepp, något som alltid ökar där det finns konflikter och krig. Faran för barnen är påtaglig då familjer splittras, barn skiljs från sin familj. De personer som lever på flykt lever under livsfara dygnet runt.

Rädda Barnen, UNHCR har hjälparbetare finns tillsammans med fler andra hjälporganisationer idag på plats längs Ukrainas gränser och samarbetar med regeringar för att skydda människor från övergrepp, exploatering, människohandel och våld för att kvinnor och barn ska få en möjlighet till trygghet.

Ukraina: EU måste skydda alla barn som flyr från kriget

EU-parlamentet menar också att vi måste skydda alla barn som flyr från kriget. Det behövs humanitära korridorer för att rädda barn och familjer undan kriget. Men också att man upprättar registrering för att förebygga olagliga adoptioner och människohandel. De utsatta barnen bör identifieras redan vid EU:s gränser så att man direkt kan utse vårdnadshavare till de ensamkommande barnen. Sen ska de ukrainska barnen få samma tillgång till utbildning och hälsovård på samma villkor som andra barn i värdländerna.

Upptrappning av fientligheterna i Ukraina sätter 7,5 miljoner barn i fara
Vi måste skydda barnen i Ukraina från kriget och dess följder
Minst 1 888 skolor attackerade under de senaste 100 dagarna i krigets Ukraina
Ukraina: ”En katastrof för mänskliga rättigheter”
Romer i Sverige uppmanar hjälporganisationer i Ukraina att rapportera diskriminering och rasism

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS