Nyheter| 44 000 barn lever i familjer med varaktigt låg inkomst

pixabay

INRIKES| Nära 3 procent av Sveriges barn bor i familjer som under lång tid haft svårt att betala det nödvändigaste. Majoriteten har minst en förälder som är född utomlands. Fyra av tio är skrivna hos en ensamstående förälder.

Det finns barn i Sverige som inte får tillräckligt med mat. Fattigdom syns inte alltid utanpå, men kan märkas i ett ekande kylskåp. Därför drar Skåne Stadsmission igång ett upprop för barns rätt till ett liv utan fattigdom och hemlöshet.

UPPROP: INGET BARN SKA SAKNA ETT HEM

DIKKO ställer sig bakom Skånes Stadsmissions upprop om att ”INGET BARN SKA SAKNA ETT HEM” och uppmanar alla som kan göra det samma.

Av de 44000 barn som saknar ett hem finns nästan 30 000 barn med sina familjer i Skåne. De inte har så att det räcker till sådant som mat, kläder, lek och fritid, försäkringar och boende, enligt SCB. I Malmö rör det sig om 11 331 barn, i Helsingborg om 2 925 barn och i Kristianstad om 1 814 barn.

  • Alla barn ska ha tak över huvudet och tillräckligt att äta.
  • Barnperspektivet ska finnas med i alla beslut som fattas i min kommun.
  • Barns trygghet och säkerhet ska stå i fokus när en familj får boendestöd.
  • Inget barn ska vräkas från sitt hem.

Skriv under här om du vill vara med och stötta Skånes upprop!

På SCBs hemsida kan man ta del av statistik. Där står det att en del barn i Sverige bor i en familj med låg inkomststandard. Var gränsen går i kronor beror på hur familjen ser ut och var den bor. Men det handlar om att inkomster efter skatt och bidrag inte räcker till vad som räknas som nödvändiga levnadsomkostnader. Dit hör bland annat mat, kläder, lek och fritid, försäkringar, dagstidning och boende.

För vissa barn handlar det om något enstaka år som familjen har så här låga inkomster. Andra barn lever i familjer med låga inkomster under en stor del av sin uppväxt.

Första gången som detta undersöks

SCB har nu för första gången undersökt hur många barn under 18 år som har vad vi kallar varaktigt låg inkomststandard. Det innebär att familjen hade låg inkomststandard både 2017 och minst två av de tre åren före.

Det handlar om 44 000 barn, eller 2,8 procent av de barn som bodde i Sverige hela perioden 2014–2017. Barn som invandrade eller föddes efter 2014 räknas inte in. För dessa 44 000 barn har familjens inkomster alltså under minst tre av dessa fyra år inte räckt för att betala det mest nödvändiga.

Av de här barnen är 75 procent utrikes födda eller har minst en förälder som är född utomlands. Det kan jämföras med att knappt 30 procent av alla under 18 år har en sådan bakgrund. 41 procent av barnen har en ensamstående förälder, att jämföra med 20 procent av alla barn. Dessa grupper är tydligt överrepresenterade bland barn i familjer med varaktigt låga inkomster. Läs mer här.

Bor du i en kommun med mycket fattigdom skapa ett upprop och påverka de politiker som bestämmer. Snart kommer Barnkonventionen vara lag, varför inte börja redan nu!

Redaktionen
redaktionen@diko.nu