Nyheter| Regeringen satsar på barn- och ungdomsorganisationer i krisen

pixabay

Regeringen föreslår en förstärkning av bidraget till barn- och ungdomsorganisationer med 50 miljoner kronor årligen 2020–2022. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Coronapandemins ekonomiska konsekvenser drabbar ungdomar hårt. Att unga känner sig delaktiga i samhället och känner att de har en meningsfull fritid är särskilt viktigt i en tid där oron för framtiden är stor.

Barn- och ungdomsorganisationer spelar en stor roll för många ungas tro på sig själva, på framtiden och på samhället. Regeringen vill stärka samhället genom att stärka ungas roll i det. Att unga i hela landet har möjlighet att organisera sig och få inflytande i demokratin är kärnan i regeringens ungdomspolitik. Statsbidraget är ett viktigt verktyg för att åstadkomma det. Därför tillförs statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationerna extra medel inte bara för 2020 utan även 2021–2022.

Medlen kommer att fördelas som organisationsbidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu