Nyheter| Stiftelse stöttar hemlösa och tjejer som utsätts för sexuell exploatering i skuggan av coronakrisen

pixabay

Stenbecks Stiftelse går ut med ett extra stöd för att hjälpa några av coronakrisens osynliga offer. 1,2 miljoner kommer att betalas ut till verksamheter för hemlösa och för unga tjejer som riskerar utsättas för övergrepp i krisens skugga, skriver de i ett pressmeddelande.

Jag ser det här som en nödåtgärd för några av de osynliga offren för den utveckling vi ser just nu. Vi får dagliga vittnesmål om hur de som redan är allra mest utsatta och de som lever i samhällets utkant sätts på undantag nu när de mer än någonsin behöver vår solidaritet, säger Sara Damber, verksamhetschef Stenbecks Stiftelse.

Flera rapporter från myndigheter och aktörer i civilsamhället har under de senaste dagarna varnat för att människor som lever i extrem utsatthet blir ännu mer utsatta i skuggan av coronakrisen. Två grupper som drabbas särskilt hårt är människor i hemlöshet, och barn och unga, särskilt unga tjejer, som riskerar utsättas för våld och övergrepp när skolor och offentliga stödverksamheter stänger ned.

Kvinnor, tjejer och barn är en riskgrupp när fler uppmanas stanna hemma. Hemmet är ofta brottsplatsen för de som lever med våldsamma män och för tjejer som utsätts för mäns våld online/på nätet. Unizon och Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer arbetar med stöd, skydd, förebyggande arbete och påverkan varje dag och arbetar nu extra intensivt för att nå ut när resten av samhället stänger ned, säger Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

För att stärka arbetet för att skydda dessa grupper delar Stenbecks Stiftelse nu ut ett extra ekonomiskt stöd på 1,2 miljoner till åtta organisationer i civilsamhället. Stödet fördelas mellan riksförbundet Unizon och medlemsorganisationerna Juventas ungdomsjour, Tjejjouren Luleå, Atim ungdomsjour, 1000 möjligheter och den ideella föreningen Alltid Sedd samt organisationerna Convictus, Räddningsmissionen, Musketörerna i Rågsved och Umeå Stadsmission.

Denna finansiering hjälper oss att se till att människor i utanförskap får stöd att orientera sig i det svenska samhället där vi, sida vid sida, ser till att människor i utanförskap får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. Något som är viktigare nu än någonsin. – Michaela Sjögren Cronstedt, Projekt Rågsved som är en del av Musketörerna i Rågsved.

Många av de här organisationerna arbetar dygnet runt just nu, samtidigt som deras arbete är viktigare än någonsin. Vi hoppas att det här kan fungera som en extra livlina, men också bidra till att fler får upp ögonen för det viktiga arbete de bedriver varje dag. Vi behöver bli fler som sluter upp bakom de allra mest utsatta just nu, säger Sara Damber. som avslutning på pressmeddelandet.


Hugo Stenbecks stiftelse stärker barns och ungas (upp till 25 år) rättigheter och möjligheter i Sverige samt förebygger och hindrar pågående kränkningar av samhällets mest utsatta barn och unga. Vi stöttar det civila samhället att driva och samverka, samt skapar egna initiativ för att uppnå systemförändring i hela samhället med fokus på att stärka barns inflytande och långsiktigt förbättra situationen för de mest utsatta barnen.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu